«Αποτελεσματικές Τεχνικές Διοίκησης» στην «Μύλοι Λούλη» στο Κερατσίνι – Απρίλιος 2016

Σε έναν πολύ προσεγμένο επαγγελματικό χώρο εκπαίδευσης διεξήχθη το πρόγραμμα «Τεχνικές και Εργαλεία Διοίκησης» για τα στελέχη της αλευροβιομηχανίας «ΜΎΛΟΙ ΛΟΥΛΗ» στο Κερατσίνι το διήμερο 1 και 2 Απριλίου 2016.

Τεστ αυτοαξιολόγησης & Πρακτικές ασκήσεις για τα στελέχη.

Τεστ αυτοαξιολόγησης & Πρακτικές ασκήσεις για τα στελέχη.

Πολλά θέματα που καλούνται τα στελέχη να διαχειριστούν στη καθημερινή τους εργασία τέθηκαν «στο τραπέζι» της συζήτησης.

– Πως θα διαχειριστώ αποτελεσματικά το χρόνο μου;
– Πως θα διαχειριστώ τις συγκρούσεις μεταξύ των συνεργατών μου;
– Ποιο μοντέλο επικοινωνίας θα με βοηθήσει να γίνομαι περισσότερο κατανοητός και αποτελεσματικός στην εργασία μου;
– Ποια είναι τα βασικά εμπόδια στην επικοινωνία και πως θα τα αποφύγω;
– Πως θα παρακινήσω τους συνεργάτες μου και θα τους αναπτύξω το αίσθημα της ευθύνης και της συμμετοχής;
– Πως θα διακρίνω τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες των συνεργατών μου έτσι ώστε να συνεργάζομαι με τον βέλτιστο τρόπο με τον καθένα από αυτούς;
– Πως μπορώ να οργανώσω και να συντονίσω αποτελεσματικά μία συνάντηση;

Αυτά είναι ελάχιστα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση μας.

Τεστ αυτοαξιολόγησης & Πρακτικές ασκήσεις για τα στελέχη.

Τεστ αυτοαξιολόγησης & Πρακτικές ασκήσεις για τα στελέχη.

Η επιδίωξη του προγράμματος ήταν να προτείνει για κάθε θέμα συζήτησης κατάλληλα εργαλεία του management. Η γνώση των εργαλείων προσδίδει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των στελεχών καθόσον αυτά έχουν μελετηθεί και αξιολογηθεί σε πλήθος περιπτώσεων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εκείνο που εμείς καλούμαστε κάθε φορά να κάνουμε είναι να προσαρμόσουμε τα εργαλεία αυτά στην κουλτούρα αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η κάθε επιχείριση.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια για την πρακτική εφαρμογή όσων συζητήθηκαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε δύο περίπου μήνες.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε στα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα προβλέπει πάντοτε την αξιολόγηση μετά από την εφαρμογή (μοντέλο αξιολόγησης Kirkpatrick).

Τα επόμενα προγράμματά μας είναι:

Αθήνα: http://wp.me/P13Eps-7N

Θεσσαλονίκη: http://wp.me/P13Eps-7c

E-learning : http://wp.me/P13Eps-5W

Ms- Progect Θεσσαλονίκη: http://wp.me/P13Eps-5j

Οι θέσεις είναι περιορισμένες σε κάθε πρόγραμμα για λόγους ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

 

Note: “PMI”, “PMP”, and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.