Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η Εταιρία μας

H Human Asset δραστηριοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και τη Μέση Ανατολή και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με άξονα την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, την Εταιρική Εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες.

Το Όραμά μας

Το όραμά μας είναι να γίνουν η Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του Προσωπικού πραγματικό εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων και της συνεργασίας μεταξύ τους, προς όφελος όλων.

Project and Risk Management

HR & Train the Trainers

Sales & Management Training

Business English