Ανάπτυξη Start-up Επιχείρησης: Αποτελεσματικό Επιχειρηματικό Σχέδιο & Idea Pitching

Ένα σεμινάριο που προσφέρει στους συμμετέχοντες τις εισαγωγικές εκείνες γνώσεις που θα λειτουργήσουν ως «πιλότοι» ώστε οι δυνητικοί ή/και οι υφιστάμενοι επιχειρηματίες να είναι σε θέση να μεταδώσουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους ένα περιεκτικό, συνοπτικό και πειστικό μήνυμα το οποίο θα είναι εύκολα κατανοητό και «ελκυστικό» χρησιμοποιώντας τις καλές πρακτικές διαφόρων επιστημονικών πεδίων της διοίκησης επιχειρήσεων και της τέχνης της παρουσίασης.

«Η αυθεντικότητα και η μοναδικότητα πηγάζει από τη δημιουργικότητα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμοσμένη φαντασία»

Σκοπός:

Η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων ανά τον κόσμο είναι πλέον μία πραγματικότητα. Ένα απ’ αυτά είναι τα γνωστά πλέον σε όλους Start-ups/Νεοφυείς Επιχειρήσεις. Περισσότερο από ποτέ υπάρχει η αναγκαιότητα της σωστής εφαρμογής των αρχών του επιχειρείν μέσα στο πλαίσιο της αυτό-απασχόλησης.

Επιχειρηματικές ιδέες υπάρχουν πολλές, λίγες όμως πετυχαίνουν. Η επιτυχία στο μετασχηματισμό μιας επιχειρηματικής ιδέας σε επιτυχημένη επιχείρηση δεν έγκειται μόνο στην ύπαρξη μιας καλής ιδέας αλλά και στις ικανότητες που έχει κάποιος να αναπτύσσει ιδέες, να τις διαχειρίζεται, να τις τοποθετεί στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης στρατηγικής με μετρήσιμα αποτελέσματα και να τις παρουσιάζει σε πιθανούς επενδυτές.

Το προτεινόμενο σεμινάριο έχει ως στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις εισαγωγικές εκείνες γνώσεις που θα λειτουργήσουν ως «πιλότοι» ώστε οι δυνητικοί ή/και οι υφιστάμενοι επιχειρηματίες να είναι σε θέση να μεταδώσουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους ένα περιεκτικό, συνοπτικό και πειστικό μήνυμα το οποίο θα είναι εύκολα κατανοητό και «ελκυστικό» χρησιμοποιώντας τις καλές πρακτικές διαφόρων επιστημονικών πεδίων της διοίκησης επιχειρήσεων και της τέχνης της παρουσίασης.

Θεματολογία:
 • Τι είναι Entrepreneurship
 • Τι είναι οι εταιρίες Start-ups/Νεουφείς Επιχειρήσεις
 • Project Management & Start-ups
 • Κατηγορίες Επενδυτών
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για Start-ups ώστε να είναι ελκυστικό σε πιθανούς επενδυτές και άξιο χρηματοδότησης
 • Τι είναι Idea Pitching
 • Τι είναι Elevator Pitch
 • Τύποι Pitchers
 • Δημιουργία ενός πετυχημένου Idea Pitch σε 3 «πράξεις»
 • Παρουσίαση μπροστά σε πιθανούς επενδυτές
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία με πιθανούς Επενδυτές
Σε ποιούς απευθύνεται:
 • Ιδιώτες/Επιχειρηματίες που έχουν ιδέες και θέλουν να τις μετατρέψουν σε επιτυχημένα προϊόντα/υπηρεσίες
 • Επιχειρηματίες που αναζητούν χρηματοδότηση για την προώθηση των ιδεών τους ή/και την επέκταση των επιχειρήσεών τους
 • Φοιτητές/Σπουδαστές που έχουν δημιουργήσει ή/και είναι σε διαδικασία δημιουργίας ομάδων για ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών
 • Ανθρώπους με «δυνατές» ιδέες και αναπτυξιακό όραμα
Εκπαιδευτικές Τεχνικές:
 • Εισήγηση
 • Ερωτήσεις-Απαντήσεις
 • Συζήτηση
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Ομάδες εργασίες
Εκπαιδευτικό Υλικό:

Διδακτικές Σημειώσεις, Βιβλιογραφικές Αναφορές,  Δραστηριότητες, Ασκήσεις