Εξαγωγές Αγροδιατροφικών Προϊόντων

«Ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης της ανάπτυξης των εξαγωγών των Αγροδιατροφικών Προϊόντων απαιτεί εξωστρέφεια, «ανοικτοσύνη». Ας αφήσουμε τη «ζώνη άνεσής μας» και ας λειτουργήσουμε συνεργατικά»

Σκοπός:

Η παγκόσμια ζήτηση αγροδιατροφικών προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% μέχρι το 2050 κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι Έλληνες παραγωγοί για να μπορέσουν να «εκμεταλλευτούν» αυτήν την ευκαιρία επιτυχώς θα πρέπει να καινοτομήσουν και να παράξουν ανταγωνιστικά αγροδιατροφικά προϊόντα.

Ο Αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις αλλά και καλείται να αξιοποιήσει και τις προοπτικές που αδιαμφισβήτητα υφίστανται. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται η ύπαρξη ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος το οποίο θα είναι διαμορφωμένο με μία προσέγγιση βασισμένη στην κοινή λογική αλλά και στο στρατηγικό σχεδιασμό σε αντίθεση μ’ αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και το οποίο ήταν στοχευμένο μόνο στην αξία και το κέρδος.

Το σεμινάριο αποτελεί μία εισαγωγική προσέγγιση ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα όπως (α) ανάπτυξη και διαχείριση μιας αγροδιατροφικής επιχείρησης και (β) branding των αγροδιατροφικών προϊόντων με στόχο την επιτυχημένη οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης με εξαγωγική κατεύθυνση.

Θεματολογία:
 •  Παγκόσμιες τάσεις στην αγορά του αγροδιατροφικού τομέα
 • PESTEL & SWOT Analysis ως εργαλεία διάγνωσης εξαγωγικής ικανότητας μιας επιχείρησης
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Αγροδιατροφικής Επιχείρησης με Εξαγωγική Κατεύθυνση με βάση την Καινοτομία: Entrepreneurship/Start-up, Μοντέλο Επιχείρησης με βάση το «Why-how-what», εφαρμογή των αρχών του Project Management
 • Εξαγωγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Εξαγωγικό Marketing
 • Τάσεις και εργαλεία στο On-line Marketing
 • Έρευνα Ξένων Αγορών
Σε ποιους απευθύνεται:
 •  Παραγωγοί αγροδιατροφικών προϊόντων
 • Στελέχη εταιριών του αγροδιατροφικού τομέα
 • Ιδιώτες ή νέοι αγρότες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή/και να επεκτείνουν εξαγωγικές δραστηριότητες αγροδιατροφικών προϊόντων.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές:
 • Εισήγηση
 • Ερωτήσεις-Απαντήσεις
 • Συζήτηση
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Ομάδες εργασίες
Εκπαιδευτικό Υλικό:

Διδακτικές Σημειώσεις, Βιβλιογραφικές Αναφορές,  Δραστηριότητες, Ασκήσεις