Μέθοδος εκπαίδευσης:

Το πρόγραμμα στο σύνολό του αποτελεί εργαστήριο (workshop) με πολλές πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής και μελέτες περιπτώσεων.

Περιλαμβάνει 2 μέρη:

Το 1ο μέρος (δύο τριήμερα) υλοποιείται στην αίθουσα με πρακτικό και εργαστηριακό τρόπο και συζητείται το περιεχόμενο όλων των γνωστικών περιοχών της πιστοποίησης. Το σύνολο των ερωτήσεων αποσκοπεί στην κατανόηση αλλά και τη σωστή προετοιμασία της εξέτασης.

Το 2ο μέρος υλοποιείται εξ αποστάσεως με τη χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (κατεύθυνση μελέτης και υποστήριξη από τον εισηγητή).

Τα δύο μέρη συνδέονται μεταξύ τους με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ώστε σε καμία περίπτωση να μην νοιώσει ο υποψήφιος ότι έχει χαθεί λόγω του όγκου πληροφοριών που καλείται να διαχειριστεί και να κατανοήσει.

Η υποστήριξη των συμμετεχόντων από τον εισηγητή είναι συνεχής καθ’όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας με αποστολή πλάνου μελέτης και προετοιμασίας ανά εβδομάδα, επίλυση αποριών και Online tests που βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Τέλος, η υποστήριξη περιλαμβάνει και την καθοδήγηση στη συμπλήρωση του application form για τη συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων.

 

———————————————————————————————————————————————————–

  • “PMI”, “PMP”,”PMI-PBA”  and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
  • “CBAP” is registered mark of the IIBA