Κόστος – τι περιλαμβάνει:

500€ (πρόγραμμα Αθήνας). Το κόστος περιλαμβάνει 6 ημέρες εκπαίδευσης (36 ώρες) σε αίθουσα και 6 εβδομάδες εξ αποστάσεως υποστήριξη του εισηγητή. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται:

  • Βιβλίο προετοιμασίας στην Αγγλική γλώσσα επιλεγμένο ώστε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της προετοιμασίας.
  • Φάκελος ατομικός
  • Πίνακας με όλους τους χρήσιμους τύπους
  • Ασκήσεις και ερωτήσεις που θα συζητηθούν στην αίθουσα
  • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει πλήθος ερωτήσεων και ασκήσεων.

———————————————————————————————————————————————————–

  • “PMI”, “PMP”,”PMI-PBA”  and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
  • “CBAP” is registered mark of the IIBA