Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας

Human Asset δραστηριοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και τη Μέση Ανατολή και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με άξονα την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, την Εταιρική Εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες.

 

Το όραμά μας είναι να γίνουν η Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του Προσωπικού πραγματικό εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων και της συνεργασίας μεταξύ τους, προς όφελος όλων.

 

Οι τομείς δραστηριοποίησης είναι:

training_320x200TRAINING: Εξειδικευμένη εκπαίδευση, όπως Project Management PMP®/CAPM® Preparation Courses, MS Project 2010, Risk Management (RMP-PMI), Competency Based Human Recourse Management, Competency Based Training Management, Train the Trainer, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και e-learning αλλά και Competency Based Workshops για Ηγεσία, Διαπραγματεύσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών, Ανάπτυξη Πωλήσεων με χρήση Ψυχομετρικών τεστ, Business English, κα.

 

 

consulting_320x200CONSULTING: Υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως Σχεδιασμό και Εφαρμογή Στρατηγικού Πλάνου, Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών με Ψυχομετρικά Τεστ (HR Mentor), Σχεδιασμός Competency Framework της εταιρίας αλλά και το Σχεδιασμό Εταιρικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κα. Προσφέρει εξειδικευμένη συμβουλευτική (HR Mentor Career Planning) για ανέργους και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, αλλά και ήδη εργαζομένους, που επιθυμούν να προσανατολιστούν κατάλληλα ή να επανασχεδιάσουν την καριέρα τους και να έχουν αξιόπιστα δεδομένα μέσα από ειδικά ψυχομετρικά τεστ.

 

 

solutions_320x200SOLUTIONS: Σε συνεργασία με τη θυγατρική HATEC AE, παρέχει λύσεις πληροφορικής για την υποστήριξη της εκπαίδευσης σε οργανισμούς και εταιρίες (πλατφόρμες ασύγχρονης, σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και social media). Επίσης παρέχεται ή δημιουργείται (custom) εκπαιδευτικό υλικό (SCORM) για προγράμματα τηλεκπαίδευσης.