Ποια είναι η μέθοδος;

Το πρόγραμμα από απόσταση (με την καινοτόμα προσέγγιση του e-learning/ Blended Learning).

Το πρόγραμμα έχει 2 στάδια:

  1. Την εκπαίδευση του εκπαιδευτή από απόσταση μέσω της 3D Virtual World πλατφόρμας της Human Asset (Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης από τη Human Asset)
  2. Την προετοιμασία εντός 2μήνου για το PostgraduateDiplomain 3DVirtualWorlds (Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών (assignments) για τα 6 Modules και τη διενέργεια βιντεοσκοπημένης Μικροδιδασκαλίας, οι επιτυχόντες λαμβάνουν Postgraduate Diploma in 3D Virtual Worlds από το Βρετανικό Φορέα πιστοποίησης προσώπων NCFE, Investors in Quality, www.ncfe.org)

Πώς μαθαίνουμε; Είναι σεμινάριο ή πρακτική εφαρμογή;

Είναι εργαστήριο (Workshop). Η φιλοσοφία μας είναι ‘μαθαίνω πράττοντας και όχι ακούγοντας’.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος εργάζεται πάνω σε ατομικό εικονικό σενάριο και αφού εξασκείται με case studies και πρακτικές ασκήσεις, εφαρμόζει άμεσα και πρακτικά τη μεθοδολογία που μαθαίνει με ολοκληρωμένο απτό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα διενεργούνται από όλους τους συμμετέχοντες μικροδιδασκαλίες που βιντεοσκοπούνται και παρέχεται ατομική συμβουλευτική για άμεση βελτίωση