Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα είστε σε θέση να:
 • Σχεδιάζετε και να υλοποιείτε επιτυχημένα και δημοφιλή competency based εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Αντιλαμβάνεστε και να αξιοποιείτε τη χρήση των competencies και των competency frameworks στην εκπαίδευση
 • Κατανοείτε τη σύγχρονη μεθοδολογία εκπαίδευσης και την ψυχολογία μάθησης των εκπαιδευομένων
 • Διενεργείτε ουσιαστική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
 • Σχεδιάζετε αναλυτικό πλάνο μαθήματος και να θέτετε στόχους με βάση τις ανάγκες (gaps)
 • Υλοποιείτε διαδραστικά workshops με χρήση case studies και role plays που θα κρατούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων
 • Εφαρμόζετε στην πράξη μια ποικιλία από τεχνικές εκπαίδευσης
 • Αναγνωρίζετε τα στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων προσαρμόζοντας κατάλληλα την εκπαίδευση σας (αυτοδιαγνωστικό τεστ)
 • Διαχειρίζεστε δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
 • Εφαρμόζετε πρακτικούς τρόπους αυτοαξιολόγησης για την βελτίωσή σας αλλά και αξιολόγησης του αποτελέσματος της εκπαίδευσης (Return On Investment – ROI)
 • Χειρίζεστε τις νέες τεχνολογίες και τα εκπαιδευτικά μέσα ως συμπλήρωμα της εκπαίδευσης για βέλτιστα αποτελέσματα
 • Εφαρμόζετε στην πράξη όσα μαθαίνετε μέσα από τη διαδικασία της μικροδιδασκαλίας που βιντεοσκοπείται και στη συνέχεια παρέχεται ατομική συμβουλευτική για άμεση βελτίωση
Τα οφέλη:
 • Θα αποκτήσετε πρακτική και εφαρμόσιμη γνώση
 • Θα πάρετε ολοκληρωμένο φάκελο workbook με υποδείγματα και case studies
 • Θα έχετε διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση για νέα και εξελίξεις μέσα από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Human Asset με forum επικοινωνίας και υποστήριξης, όλο το ηλεκτρονικό υλικό του σεμιναρίου, επιπλέον υλικό και υποδείγματα, πηγές υλικού και case studies (δωρεάν).