Το Πρόγραμμα Σπουδών: Train the e-learning Trainers – Ανάλυση και Σύντομη Παρουσίαση των μαθημάτων