Προετοιμασία για την πιστοποίηση PMP  από απόσταση – project Management Professional / PMI σε όλο τον κόσμο

Το πρόγραμμα, σε συνεργασία με το ementoria προσφέρει πλήρη προετοιμασία για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών έργων PMP – Project Management Professional του PMI.

news-gr-pmp_around_the_world_320x200

Η προετοιμασία εξ αποστάσεως υλοποιείται σε προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου.

Ο χρόνος των συναντήσεων συμφωνείται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τον εκπαιδευόμενο. Για εργαζόμενους, οι απογευματινές ώρες είναι οι πλέον κατάλληλες.

Πλεονεκτήματα μεθόδου:

  • Επιλογή χρόνου που εξυπηρετεί.
  • Εκπαίδευση από το σπίτι ή το γραφείο.
  • Συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο.
  • Αποστολή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού, παρουσιάσεων, τεστ μέσω διαδικτύου.
  • Κατευθύνσεις από τον εισηγητή κατά την διάρκεια όλου του προγράμματος (1 – 2 μήνες ανάλογα με το φόρτο εργασίας του συμμετέχοντα).
  • Αποφυγή χρόνου και εξόδων μετακίνησης.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από:

  • Πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες
  • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για ερωτηματολόγια, ασκήσεις και forum.
  • Εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

Ήδη έχουν πιστοποιηθεί οι πρώτοι συμμετέχοντες σε προγράμματα εξ ολοκλήρου από απόσταση.

 

Note: “PMI”, “PMP”, and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.