Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Train the Trainers των ομάδων των Εκπαιδευτών υποστήριξης της Βιομηχανικής Αριστείας, των εταιριών SIDENOR, CABLEL & CORINTH PIPEWORKS στην Αθήνα, στις 20-23/11/2018 !

Συγχαρητήρια σε όλους για την εξαιρετική δουλειά, δημιουργικότητα και αφοσίωση!
Group A

Σκοπός του προγράμματος ήταν να αναπτύξει τις δεξιότητες και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών (ενδοεταιρικών) εκπαιδευτών, ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά προγράμματα υποστήριξης της Βιομηχανικής Αριστείας, αξιοποιώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις της Νευροεπιστήμης, της Νευρο-Διδακτικής και του Brain Based Training.

Group A
Οι στόχοι του προγράμματος ήταν, με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές της Νευροεπιστήμης (Neurosience), της ΝευροΔιδακτικής (NeuroDidactics) και του Brain Based Training στην ενδοεταιρική εκπαίδευση ενηλίκων
  • Υλοποιούν και να υποστηρίζουν ενδιαφέροντα, επιτυχημένα και διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε On-The-Job, είτε σε αίθουσα, εναρμονισμένα στις εκάστοτε συνθήκες μάθησης και στο επίπεδο των εκπαιδευομένων
  • Διενεργούν πρακτικά και ουσιαστικά την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
  • Θέτουν τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς στόχους (Επίπεδα Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Συμπεριφοράς) και να προσαρμόζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ανάλογα
  • Αναγνωρίζουν τα στυλ μάθησης και προσωπικότητας των εκπαιδευομένων προσαρμόζοντας κατάλληλα την εκπαιδευτική προσέγγιση
  • Εφαρμόζουν στην πράξη μια ποικιλία από σύγχρονες και διαδραστικές Τεχνικές Εκπαίδευσης
  • Εφαρμόζουν στην πράξη προηγμένες τεχνικές επικοινωνίας και παρουσιάσεων (presentation skills) που να προκαλούν το ενεργό ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων
  • Διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (αδιαφορία, αμφισβήτηση, ανομοιογενή επίπεδα γνώσεων / δεξιοτήτων κα)
  • Εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους αξιολόγησης της μάθησης αλλά και της μόνιμης αλλαγής συμπεριφοράς