Οι στόχοι

  • Αντιλαμβάνεστε τα πλεονεκτήματα των 3d Virtual Immersive Environments στην εκπαίδευση
  • Αξιοποιείτε την «ψυχολογία του άβαταρ» κατά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Αξιολογείτε και να συγκρίνετε διαφορετικές πλατφόρμες 3d Virtual Immersive Environments
  • Χειρίζεστε  το λογισμικό πρόσβασης σε 3d Virtual Immersive Environments
  • Σχεδιάζετε παιδαγωγικά 3d Virtual Learning Experiences
  • Δημιουργείτε απλά 3d Virtual Immersive Environments
  • Υλοποιείτε διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε 3d Virtual Immersive Environments
  • Διαχειρίζεστε αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα blended learning σε 3d Virtual Immersive Environments
  • Δημιουργείτε κοινότητες μάθησης που ενθαρρύνουν την κοινωνική και την άτυπη μάθηση (informal learning)
  • Εφαρμόζετε στην πράξη όσα μαθαίνετε μέσα από τη διαδικασία της μικροδιδασκαλίας που βιντεοσκοπείται και στη συνέχεια παρέχεται ατομική συμβουλευτική για άμεση βελτίωση