Ποια είναι η μέθοδος κατάρτισης;

Το πρόγραμμα στο σύνολό του αποτελεί εργαστήριο (workshop) με πολλές πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής και μελέτες περιπτώσεων.

Περιλαμβάνει 2 μέρη:

Το 1ο μέρος υλοποιείται στην αίθουσα με πρακτικό και εργαστηριακό τρόπο και συζητείται το περιεχόμενο όλων των γνωστικών περιοχών της πιστοποίησης. Το σύνολο των ερωτήσεων αποσκοπεί στην κατανόηση αλλά και τη σωστή προετοιμασία της εξέτασης.

Το 2ο μέρος υλοποιείται εξ αποστάσεως με τη χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Τα δύο μέρη συνδέονται μεταξύ τους με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και κατεύθυνση από τον εισηγητή ώστε σε καμία περίπτωση να μην νοιώσει ο υποψήφιος ότι έχει χαθεί λόγω του όγκου πληροφοριών που καλείται να διαχειριστεί και να κατανοήσει.

Η υποστήριξη των συμμετεχόντων από τον εισηγητή είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας με αποστολή πλάνου μελέτης και προετοιμασίας ανά εβδομάδα, επίλυση αποριών και Online tests που βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Τέλος, η υποστήριξη περιλαμβάνει και την καθοδήγηση στη συμπλήρωση του application form για τη συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων.

PMP Study GuideΕκπαιδευτικό υλικό

Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται:

• Βιβλίο προετοιμασίας στην Αγγλική γλώσσα επιλεγμένο ώστε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της προετοιμασίας

• Φάκελος ατομικός με εισαγωγικό εγχειρίδιο του PMI Standard

• Πίνακας με όλους τους χρήσιμους τύπους

• Workbook πλήρες με πλήθος ασκήσεων και ερωτήσεων

 

 

E-Learning Platformelearning Platform

Κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει πλήθος ερωτήσεων και ασκήσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

PMP, PMI and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc.