Ενδεικτικοί Εταιρικοί Πελάτες για PMP® workshops

 • ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ NRDC/NATO, Θεσσαλονίκη
 • ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε,
 • ΣΜΗΥΠΒΕ
 • Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ltd
 • ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Ν. Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
 • ATCOM
 • ATCOM ΑΕ
 • BICWORLD
 • DIADIMA
 • EGNATIA ODOS AE
 • e-KEPA
 • GPROJECT
 • GRANT THORNTON Ltd
 • INTERSOFT
 • KRAFT FOODS
 • MAILIS
 • MINDWORKS AE
 • QMS ENERGY
 • SEPVE
 • SMART LINK
 • TETRIX
 • TOSOH-HELLAS
 • TSYS INTERNATIONAL
 • URENIO

 

____________________________________________________________________________________________

PMP, PMI and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc.