Το Πρόγραμμα Σπουδών: Train the elearning Trainers – Ανάλυση και Σύντομη Παρουσίαση των μαθημάτων: