Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το νέο Train the e-learning & Blended Learning Trainers Workshop στην Αθήνα

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το νέο Train the e-learning & Blended Learning Trainers Workshop στην Αθήνα