Project & Risk Management

Project & Risk Management

 • Τα μεγαλύτερα και συχνότερα θέματα-προβλήματα-κρίσεις που αντιμετωπίζει ένας διαχειριστής έργου απαιτούν κυρίως δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων, διαχείρισης συγκρούσεων (με μια φράση: soft skills) παρά τεχνικές δεξιότητες. Τις τεχνικές δεξιότητες (hard skills) όλοι λίγο-πολύ ως επιστήμονες στο αντικείμενο μας, τις διαθέτουμε.

 • Το MS Project 2010 αποτελεί ένα πλήρες, πλέον, εργαλείο για την υποστήριξη και βοήθεια του Project Manager στην προσπάθεια του για αποτελεσματική διαχείριση έργου. Η έκδοση 2010 με τις νέες δυνατότητες της (σύγκριση ‘what if’ σεναρίων, σύμβουλο βελτιστοποίησης του σχεδίου, δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχουν πλήρεις πληροφορίες, βελτιωμένες αναφορές και δυνατότητες εξαγωγής δεδομένων, timeline του έργου κ.α) δίνει πλέον όλα όσα χρειάζεται μία ομάδα διαχείρισης έργου για μετρήσιμη και ποιοτική σχεδίαση και παρακολούθηση του έργου…

  Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κυριακίδης, PMP, MCP, ΜΒΑ, ΜΑ, CTP…

 • Πρόγραμμα ετοιμασίας για την Πιστοποίηση Project Management Professional PMP® – εξ’ αποστάσεως Το πρόγραμμα προσφέρει πλήρη προετοιμασία για την συμμετοχή…

 • Project Management for Business Professionals Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα, στις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, είναι αναγκασμένες να λειτουργούν ευέλικτα και αποτελεσματικά…

 • H Human Asset μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει όλα εφόδια που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στελεχών στην εξέταση…

 • ” It is a well-structured seminar that offers anyone, regardless their background, the opportunity to explore the interesting world of…

 • Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από ένα συνεχώς ευμετάβλητο και αρκετά πολύπλοκο επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η πιστοποίηση Risk Management Professional, (RMP)® (πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Ρίσκου σε Έργα) προσδίδει σε κάθε επαγγελματία, που ασχολείται με έργα, επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ αλλά και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
  Η αποτελεσματική και επιτυχημένη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (Project Management) αλλά και ο χειρισμός της καθημερινότητας των επιχειρήσεων βασίζεται στην άμεση αναγνώριση, εκτίμηση και σωστή διαχείριση των ρίσκων…

  Εκπαιδευτής: Αθανάσιος Φουρτούνας, PMP, PMI-RMP,BA,BSc…

 • Η πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)®(πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Έργων) για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με έργα προσδίδει επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ και νέες επαγγελματικές ευκαρίες.
  Η αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση έργων (Project Management) αποτελεί διεθνώς βασικό κριτήριο επιτυχίας πολλών projects και συχνά στοιχείο επιλεξιμότητας (Πιστοποίηση Επάρκειας Διαχείρισης) για Ευρωπαϊκά έργα καθώς και έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και όχι μόνο…

  Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κυριακίδης, PMP, MCP, ΜΒΑ, ΜΑ, CTP…