Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Πιστοποίηση* (Postgraduate diploma in training and development TQUK)

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως μέσω web conferencing (e-learning)

Το επάγγελμα του εκπαιδευτή / εκπαιδευτικού, είτε πρόκειται για κύρια απασχόληση, είτε για μερική, αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς πλέον διεθνώς η απλή διάλεξη και παρουσίαση θεμάτων δε θεωρείται αποδεκτή από τους εκπαιδευόμενους.

Απαιτείται πλέον ο εκπαιδευτής να είναι όχι μόνο άριστος παρουσιαστής, αλλά κυρίως να εφαρμόζει την ενεργητική μάθηση (active learning),  με στόχο- πέρα από τη γνώση- τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευομένων.

Μέσα από αυτό το αλληλεπιδραστικό και πρακτικό εργαστήριo (workshop) ο κάθε εκπαιδευτής, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκει, θα γνωρίσει και  – κυρίως – θα εφαρμόσει στην πράξη νέες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης και θα θέσει στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη της καριέρας του.

Η Human Asset με 20 χρόνια εμπειρία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών παρέχει εξ αποστάσεως την εκπαίδευση και (προαιρετικά) την πιστοποίηση από το φορέα NCFE – Investors in Quality.

 

*Η πιστοποίηση είναι προαιρετική και χρεώνεται χωριστά

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές κάθε βαθμίδας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης ενηλίκων που ενδιαφέρονται να αντιληφθούν σε μεγαλύτερο βάθος τις διαδικασίες της εκπαίδευσης και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Πιο συγκεκριμένα, σε:

  • εκπαιδευτές ενηλίκων
  • εσωτερικούς εκπαιδευτές επιχειρήσεων και οργανισμών
  • εκπαιδευτές εκπαιδευτικών μονάδων και σχολείων
  • όσους καλούνται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε γενικό κοινό ή εταιρικές ομάδες
  • Συμβούλους Επιχειρήσεων, Στελέχη τμήματος Εκπαίδευσης και Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ να επικοινωνήσετε μαζί μας.