Σχεδιάζουμε μαζί σας και Αναπτύσουμε το Custom e-Learning Material σας!

Το e-learning ήρθε για να μείνει! Υιοθετείται πλέον από όλο και περισσότερες  επιχειρήσεις παγκοσμίως ως μέρος της νέας κανονικότητας και φέρνει μαζί του μια νέα κουλτούρα και πρακτικές μάθησης και ανάπτυξης. Οι προκλήσεις είναι πολλές και πρωτόγνωρες, όμως ο κρυμμένος θησαυρός της επιτυχίας μας περιμένει να τον ανακαλύψουμε!

Human Asset LD Map - Gamified

Ο κρυμμένος θησαυρός για κάθε επιχείρηση και κάθε επαγγελματία του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Εκπαίδευσης, είναι η διαρκής ανάπτυξη των ανθρώπων τους, ώστε να επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση, διαρκή ευθυγράμμιση με τη στρατηγική, engagement,  καινοτομική σκέψη και άλλα πολύτιμα κατά περίπτωση.

Στην αναζήτηση όμως αυτού του θησαυρού υπάρχουν πολλές προκλήσεις για τους επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως:

  • να πείσουν τους κατάλληλους stakeholders (Διοίκηση κα) για την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα ενός ολιστικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Holistic Approach), ως στρατηγικού εργαλείου που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, συνδέει τις στρατηγικές ενέργειες της επιχείρησης με τα κατάλληλα learning paths και αξιοποιεί πλήρως τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει και αλλάζει πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος, με βάση τα τελευταία ευρήματα του neuroscience
  • να αντιληφθούν σε βάθος τη χρησιμότητα και τις ιδιαιτερότητες του e-learning/Blended Learning,  ειδικά για τις νέες γενιές, και μάλιστα χωρίς να είναι αναγκαίες τεχνικές γνώσεις “προγραμματισμού”
  • να αποκτήσουν τις κατάλληλες υποδομές και λογισμικά (Learning Management System) και να δημιουργήσουν ή να αποκτήσουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (e-learning content) που να είναι ευχάριστο, ενδιαφέρον, διαδραστικό και εν τέλει αποτελεσματικό

Η επιτυχία λοιπόν δεν έρχεται τυχαία. Συνήθως είναι αποτέλεσμα στρατηγικής βούλησης, σχεδιασμού και τεχνογνωσίας. Στη Human Asset – έχοντας ήδη σχεδιάσει και υλοποιήσει αρκετές ενδοεταιρικές ακαδημίες, έχοντας εκπαιδεύσει πολλές εκατοντάδες ενδοεταιρικούς εκπαιδευτές στην παραδοσιακή, ηλεκτρονική και μεικτή μάθηση και τέλος με την εμπειρία του e-learning content instructional designer & developer σε πολλούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό – έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να βοηθήσουμε ολιστικά, ή και κατά περίπτωση, στην αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προκλήσεων και να παρέχουμε έναν οδικό χάρτη (Roadmap) που να οδηγεί βήμα βήμα προς την επιτυχία.

Με την πολυετή πείρα μας είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε Custom e-Learning Courses, με τη μορφή των Μαθησιακών Αντικειμένων, συμβατών με το πρότυπο SCORM (Learning Objects, SCORM Compliant), για να καλύψετε οποιαδήποτε ανάγκη μάθησης στον οργανισμό σας.

Παραδείγματα μαθημάτων που δημιουργούμε αφορούν σε:

  • Induction & Onboarding
  • Leadership and Management
  • Performance Management
  • Health & Safety κα

Δείτε ένα ολοκληρωμένο δείγμα ενός σύντομου e-Learning Module (30′) πατώντας εδώ:

Dimitris Tolis 2