Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

H Human Asset δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και τη Μέση Ανατολή και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με άξονα την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, την Εταιρική Εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες. Τα προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται είτε ως ανοιχτά, είτε ενδοεταιρικά με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε οργανισμού.

Project and Risk Management

HR & Train the Trainers

Sales & Management Training

Business English