Sales & Management Training

Sales & Management Training

 • Στις σημερινές συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων αποδοτικότητας των εταιριών λόγω των διεθνών συνθηκών ανταγωνισμού, των διεθνούς επιπέδου ευκαιριών αλλά και του έντονα μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, η διαχείριση της απόδοσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (Performance Management) αποτελεί την πιο περιζήτητη δεξιότητα των διευθυντικών στελεχών (Managers) και ταυτόχρονα εφόδιο επιβίωσης για τον οργανισμό…

 • Κάποτε ο στόχος των πωλητών ήταν η «πώληση». Σήμερα αυτό αλλάζει σταδιακά σε ‘εξυπηρέτηση’ των πελατών, προσδίδοντας στο επάγγελμα του πωλητή το χαρακτήρα του συμβούλου (advisor) που αναπτύσσει μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, διαπραγματεύεται (win-win) μαζί του και κλείνει την πώληση. Πιο συγκεκριμένα, με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
  -Εφαρμόζουν με επιτυχία σύγχρονες τεχνικές στην πώληση με το ρόλο του συμβούλου (advisor)
  -Κατανοούν την αλλαγή στην αγοραστική συμπεριφορά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης…

  Εκπαιδευτής: Δημήτρης Τόλης, Senior Trainer, MSc, MBA, PMP®…

 • Σκοπός του προγράμματος είναι να είναι οι συμμετέχοντες σε θέση να παρέχουν εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη με βάση τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες και την κουλτούρα της εταιρίας όπου εργάζονται.
  Πιο συγκεκριμένα, με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
  -Εξυπηρετούν αποτελεσματικά τον πελάτη με φυσική παρουσία ή από απόσταση τηλεφωνικά/διαδικτυακά, βελτιώνοντας τους δείκτες ικανοποίησης των πελατών και κάνοντας τον πελάτη να νιώθει μοναδικός ξεπερνώντας τις προσδοκίες (σκάλα της εξυπηρέτησης πελατών)…

  Εκπαιδευτής: Δημήτρης Τόλης, Senior Trainer, MSc, MBA, PMP®…

 • Η διαπραγμάτευση είναι μια συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών, που είτε έχουν ανταγωνιστικές ή συγκρουόμενες ανάγκες ή επιδιώξεις, είτε προσπαθούν να βρουν μια λύση σε κάποιο κοινό πρόβλημα που τους απασχολεί.
  Είναι ουσιαστικά μια διαδικασία επικοινωνίας (μάλιστα ιδιαίτερα σύνθετης και κάποτε εξεζητημένης), όπου τα μέρη που συμμετέχουν προσπαθούν να «στείλουν ένα μήνυμα» στην άλλη πλευρά και να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις και αποφάσεις της, σε μια προσπάθεια αναζήτησης μιας συμφωνίας (κοινά αποδεκτής) και ενός τρόπου συνεργασίας τους…

  Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κυριακίδης, PMP, MCP, ΜΒΑ, ΜΑ, CTP…

 • Ένα εργαστήρι που απευθύνεται σε Στελέχη επιχειρήσεων που η συνεχής εκπαίδευση και η απόκτηση νέας γνώσης είναι απαραίτητο εργαλείο εξέλιξης, σε Μαθητές Λυκείου, Προπτυχιακούς/Μεταπτυχιακούς/Διδακτορικούς Φοιτητές, σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και σε Γονείς που «βοηθούν» τα παιδιά τους, κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, στη μελέτη των μαθημάτων τους. Σε ανθρώπους που είναι life long learners και σε όλους εκείνους που θέλουν να διαχειρίζονται τις πολλαπλές πληροφορίες σε περιορισμένο χρόνο…

  Εκπαιδευτής: Δήμητρα Ε. Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT…

 • Τι είναι Gamification:
  Ο όρος Gamification-Παιχνιδοποίηση αναφέρεται στη χρήση/ενσωμάτωση διαφόρων μηχανισμών/χαρακτηριστικών παιχνιδιού σε καταστάσεις/δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το παιχνίδι με στόχο τη λύση προβλημάτων μέσω της αύξησης της διαδραστικότητας και της συμμετοχικότητας των χρηστών. Εφαρμογή του gamification γίνεται σε ιστοσελίδες, πλατφόρμες, ιστολόγια, υπηρεσίες, κοινότητες…

  Εκπαιδευτής: Δήμητρα Ε. Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT…

 • Ένα σεμινάριο που προσφέρει στους συμμετέχοντες τις εισαγωγικές εκείνες γνώσεις που θα λειτουργήσουν ως «πιλότοι» ώστε οι δυνητικοί ή/και οι υφιστάμενοι επιχειρηματίες να είναι σε θέση να μεταδώσουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους ένα περιεκτικό, συνοπτικό και πειστικό μήνυμα το οποίο θα είναι εύκολα κατανοητό και «ελκυστικό» χρησιμοποιώντας τις καλές πρακτικές διαφόρων επιστημονικών πεδίων της διοίκησης επιχειρήσεων και της τέχνης της παρουσίασης…

  Εκπαιδευτής: Δήμητρα Ε. Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT…

 • «Ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης της ανάπτυξης των εξαγωγών των Αγροδιατροφικών Προϊόντων απαιτεί εξωστρέφεια, «ανοικτοσύνη». Ας αφήσουμε τη «ζώνη άνεσής μας» και ας λειτουργήσουμε συνεργατικά»
  Σκοπός:
  Η παγκόσμια ζήτηση αγροδιατροφικών προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% μέχρι το 2050 κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι Έλληνες παραγωγοί για να μπορέσουν να «εκμεταλλευτούν» αυτήν την ευκαιρία επιτυχώς θα πρέπει να καινοτομήσουν και να παράξουν ανταγωνιστικά αγροδιατροφικά προϊόντα…

  Εκπαιδευτής: Δήμητρα Ε. Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT…

 • Στις σημερινές συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων αποδοτικότητας, λόγω του έντονα μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού, αλλά και νέων ευκαιριών, η ευέλικτη προσαρμογή στις νέες συνθήκες, η ανάπτυξη της ηγεσίας και η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των διευθυντικών στελεχών μέσα από την αποτελεσματική επικοινωνία, την παρακίνηση και τη συνεργασία είναι βασικά εργαλεία επιτυχίας και εφόδια επιβίωσης για τον οργανισμό αλλά και τα στελέχη του…

 • Ο κάθε εργαζόμενος σήμερα αντιμετωπίζει αυξημένες απαιτήσεις παραγωγικότητας, χωρίς συχνά να έχει και τις αντίστοιχες απολαβές, ανταμοιβές ή κίνητρα (οικονομικά και μη). Οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις τους αντίστοιχα, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στο ασαφές και συχνά εχθρικό οικονομικό περιβάλλον, έχουν θέσει σε δεύτερη προτεραιότητα την ανάπτυξη των εργαζομένων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, δημιουργώντας έτσι κυκλικά ακόμη χειρότερες συνθήκες εργασίας και παρακίνησης, με ανάλογα αρνητικές και πάλι επιπτώσεις στις ίδιες τις επιχειρήσεις…