Εκπαίδευση Project Management σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης Κύπρου!Στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων” στο οποίο συμμετείχαν 25 Δημόσιοι Λειτουργοί που προέρχονται από τον χώρο της παιδείας και τον χώρο των υποδομών.

Σύμφωνα με το πρότυπο του PMI το Project Management μας προσφέρει το σύνολο των εργαλείων και των τεχνικών αλλά και μια ολοκληρωμένη ορολογία ώστε αναλαμβάνοντας την ευθύνη διαχείρισης ενός έργου να μπορούμε σε κάθε βήμα και σε κάθε κατάσταση που αντιμετωπίζουμε να απαντούμε στο ερώτημα ΠΩΣ αλλά κυρίως στο ερώτημα ΓΙΑΤΙ.

Εκπαίδευση Project Management σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης Κύπρου!

Για την Κυπριακή Ακαδημία το πρόγραμμα προσαρμόστηκε σε πραγματικά έργα που διαχειρίζονται οι συμμετέχοντες με πολλές πρακτικές ασκήσεις που αφορούσαν:

1. Τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ξεκινά τυπικά ένα έργο,

2. Πώς σχεδιάζεται βήμα – βήμα ένα πλάνο διαχείρισης έργου και κυρίως η baseline (γραμμή αναφοράς) του έργου .

Με βάση την baseline συζητήθηκε ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου ενός έργου, τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιεί ο διαχειριστής έργου για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή του με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, την επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων και την σύνταξη Status Reports (αναφορών κατάστασης).

Τέλος δόθηκε έμφαση στις ενέργειες που απαιτούνται για την ορθή ολοκλήρωση ενός έργου με την καταγραφή των lessons learn.

Ευχαριστούμε θερμά την Κυπριακή Ακαδημία που εμπιστεύεται το έργο μας! Πολλές εταιρίες και οργανισμοί αναγνωρίζουν την ανάγκη τυποποίησης των ενεργειών σε θέματα διαχείρισης έργων και μας επιλέγουν για την εκπαίδευση του προσωπικού τους σε αυτές. (Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, KLEEMAN, Μύλοι Λούλη,  ISOBAR, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή κ.α)

 

Note: PMI, PMP, and PMBOK Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.