Ημερομηνία: 25/11/2016
Ώρα Προσέλευσης: 8.30
Ώρα Έναρξης: 9.00
Ώρα Λήξης: 12.30
Χώρος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Cleopatra, Αίθουσα Μακεδονία, (Χάρτης)
Φλωρίνης 8, 1065 Λευκωσία, Κύπρος (free parking)
Tel: + 357 22 844000
totara_cyprus_event_2016-12__invitation_580x200

Καθώς διανύουμε μια επιχειρηματική περίοδο διαρκών αλλαγών και πολλαπλών προκλήσεων, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να πετύχει τη μέγιστη απόδοση του προσωπικού και τη διαρκή ευθυγράμμιση με τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας, μέσα από βέλτιστες και στοχευμένες μεθόδους, με κυριότερη από αυτές την Ανάπτυξη και Εκπαίδευση του προσωπικού.

Μια ενδιαφέρουσα και αυξανόμενη διεθνώς προσέγγιση στην παραπάνω πρόκληση, είναι και ο επαναπροσδιορισμός της Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του προσωπικού (Learning and Development) μέσω ενός Ολοκληρωμένου Μοντέλου Εταιρικής Ακαδημίας (Company Academy), που επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα που ενδεχομένως προβληματίζουν και το δικό σας οργανισμό:

  • Πώς μπορεί η εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών να συνδέεται με και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη της στρατηγικής και των εταιρικών στόχων του οργανισμού σας;
  • Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να αναπτύσσονται και να μαθαίνουν διαρκώς μέσα από ευέλικτες εκπαιδευτικές διαδρομές και προγράμματα (Learning Paths & Programs) και όχι μέσω αποσπασματικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών δράσεων;
  • Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να αναπτύσσονται και να μαθαίνουν διαρκώς με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά και με τη μεικτή μέθοδο (Blended Learning/e-learning);
  • Πώς τα διευθυντικά στελέχη και οι ηγέτες ομάδων μπορούν να ενισχύσουν την εμπλοκή τους στην καθημερινή αλλά και στοχευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη των μελών της ομάδα τους;
  • Πώς μπορείτε εσείς να επαναπροσδιορίσετε το δικό σας μοντέλο Εταιρικής Ακαδημίας του οργανισμού σας;
  • Πώς ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφημένο σύστημα μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυρήνα στήριξης και να υποβοήθησης του συνολικού αυτού μοντέλου, χωρίς να επιβαρύνεται το τμήμα σας με επιπρόσθετες διοικητικές και γραφειοκρατικές εργασίες;

Σας προσκαλούμε λοιπόν να διερευνήσουμε μαζί τα πιο πάνω ερωτήματα και να περιηγηθούμε στα βασικά στάδια του Οδικού Χάρτη (Road Map) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας Εταιρικής Ακαδημίας.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι χωρίς χρέωση και γίνεται με επιβεβαίωση εγγραφής (πατήστε εδώ) μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2016.