Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Train the Internal Trainers & Postgraduate Diploma in Training & Development στην Αθήνα, στις 21 & 22/05/2018.TTT_May_2018

Σκοπός του προγράμματος ήταν να αναπτύξει τις δεξιότητες και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών (ενδοεταιρικών) εκπαιδευτών, ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά και καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης στους οργανισμούς όπου εργάζονται, αξιοποιώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις της Νευροεπιστήμης, της Νευρο-Διδακτικής και του Brain Based Training.

Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα!

 

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν, με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές της Νευροεπιστήμης (Neurosience), της ΝευροΔιδακτικής (NeuroDidactics) και του Brain Based Training στην ενδοεταιρική εκπαίδευση ενηλίκων
  • Υλοποιούν και να υποστηρίζουν ενδιαφέροντα, επιτυχημένα και διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε On-The-Job, είτε σε αίθουσα, εναρμονισμένα στις εκάστοτε συνθήκες μάθησης και στο επίπεδο των εκπαιδευομένων
  • Διενεργούν πρακτικά και ουσιαστικά την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
  • Θέτουν τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς στόχους (Επίπεδα Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Συμπεριφοράς) και να προσαρμόζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ανάλογα
  • Αναγνωρίζουν τα στυλ μάθησης και προσωπικότητας των εκπαιδευομένων προσαρμόζοντας κατάλληλα την εκπαιδευτική προσέγγιση
  • Εφαρμόζουν με άνεση τις απλές τεχνικές εκπαίδευσης όπως Εισήγηση, Επίδειξη, Πρακτική άσκηση, Καταιγισμό ιδεών, ΣυζήτησηΤΤΤ Workshop
  • Εφαρμόζουν στην πράξη μια ποικιλία από σύγχρονες και διαδραστικές Τεχνικές Εκπαίδευσης Ομαδικές Ασκήσεις, όπως Μελέτη Περίπτωσης, Παιχνίδι Ρόλων (Role play), Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom), Reflection (Ανάκλαση/Αναστοχασμός)
  • Εφαρμόζουν στην πράξη προηγμένες τεχνικές επικοινωνίας και παρουσιάσεων (presentation skills) που να προκαλούν το ενεργό ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων
  • Διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (αδιαφορία, αμφισβήτηση, ανομοιογενή επίπεδα γνώσεων / δεξιοτήτων κα)
  • Εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους αξιολόγησης της μάθησης αλλά και της μόνιμης αλλαγής συμπεριφοράς