Η Human Asset ως Affiliated Training Provider (ATP), από 07 Απριλίου μέχρι 14 Μαΐου, διοργάνωσε εξ αποστάσεως σεμινάριο προετοιμασίας για τις πιστοποιήσεις της PM² Alliance άμεσα προσαρμοζόμενη στις υπάρχουσες συνθήκες λόγω COVID-19. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 15 επαγγελματίες διαχειριστές έργων από 6 χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κύπρο, Αγγλία & Ιταλία) και 11 Επαγγελματικούς χώρους.

Το εργαστήριο προετοιμασίας (Workshop) για τις πιστοποιήσεις της PM² Alliance, δεν αναπαρήγαγε απλώς την ύλη των εξετάσεων της πιστοποίησης, αλλά δημιούργησε τα θεμέλια για την κατανόηση του τρόπου σκέψης του PM², μέσα από ένα συνδυασμό θεωρητικών θεμάτων, ασκήσεων αλλά και εξέτασης αρκετών πραγματικών Case Studies. Οι συμμετέχοντες μετά από 6 συναντήσεις και μελέτη του υλικού ήταν έτοιμοι να δώσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης  εντός διμήνου από την έναρξη του εργαστηρίου!!!

 Οι πιστοποιήσεις PM² Essentials & Advanced της PM² Alliance προσδίδουν σε όλους τους επαγγελματίες απόδειξη επαρκούς τεχνικής γνώσης χρήσης της μεθοδολογίας για τη διαχείριση έργων, αναγνωσιμότητα στο επαγγελματικό τους προφίλ, αλλά και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Μπορείτε να διαβάσετε το πώς περιγράφουν την εμπειρία συμμετοχής τους στο “ Ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως live εργαστηρίου “PM² – Project Management Methodology”​ από τη Human Asset!!! ”

Ήδη 10 από τους συμμετέχοντες του 1ου εργαστηρίου, έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση PM² Essentials ή PM² Advanced και ήδη εφαρμόζουν τη μεθοδολογία στο χώρο εργασίας τους.