Project & Risk Management

Project & Risk Management

 • Project Management for Business Professionals Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα, στις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, είναι αναγκασμένες να λειτουργούν ευέλικτα και αποτελεσματικά…

 • Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από ένα συνεχώς ευμετάβλητο και αρκετά πολύπλοκο επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η πιστοποίηση Risk Management Professional, (RMP)® (πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Ρίσκου σε Έργα) προσδίδει σε κάθε επαγγελματία, που ασχολείται με έργα, επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ αλλά και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
  Η αποτελεσματική και επιτυχημένη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (Project Management) αλλά και ο χειρισμός της καθημερινότητας των επιχειρήσεων βασίζεται στην άμεση αναγνώριση, εκτίμηση και σωστή διαχείριση των ρίσκων…

  Εκπαιδευτής: Αθανάσιος Φουρτούνας, PMP, PMI-RMP,BA,BSc…

 • Η πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)®(πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Έργων) για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με έργα προσδίδει επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ και νέες επαγγελματικές ευκαρίες.
  Η αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση έργων (Project Management) αποτελεί διεθνώς βασικό κριτήριο επιτυχίας πολλών projects και συχνά στοιχείο επιλεξιμότητας (Πιστοποίηση Επάρκειας Διαχείρισης) για Ευρωπαϊκά έργα καθώς και έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και όχι μόνο…

  Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κυριακίδης, PMP, MCP, ΜΒΑ, ΜΑ, CTP…

 • Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από ένα συνεχώς ευμετάβλητο και αρκετά πολύπλοκο επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η πιστοποίηση Risk Management Professional, (RMP)® (πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Ρίσκου σε Έργα) προσδίδει σε κάθε επαγγελματία, που ασχολείται με έργα, επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ αλλά και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
  Η αποτελεσματική και επιτυχημένη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (Project Management) αλλά και ο χειρισμός της καθημερινότητας των επιχειρήσεων βασίζεται στην άμεση αναγνώριση, εκτίμηση και σωστή διαχείριση των ρίσκων…

  Εκπαιδευτής: Αθανάσιος Φουρτούνας, PMP, PMI-RMP,BA,BSc…