Coaching & Train the Trainers

Coaching & Train the Trainers

 • Το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων, είτε πρόκειται για κύρια απασχόληση, είτε για μερική, αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς πλέον διεθνώς η απλή διάλεξη και παρουσίαση θεμάτων δε θεωρείται αποδεκτή από τους εκπαιδευόμενους και τις εταιρίες τους.
  Απαιτείται πλέον ο εκπαιδευτής να είναι όχι μόνο άριστος παρουσιαστής, αλλά και facilitator που να εφαρμόζει αλληλεπιδραστικές τεχνικές εργαστηρίου (Role Plays, Case Studies, Debates) με στόχο- πέρα από τη γνώση- τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευομένων…

  Εκπαιδευτής: Δημήτρης Τόλης, Senior Trainer, MSc, MBA, PMP®…

 • Πρακτικό Workshop για εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων που εστιάζει στους τρόπους πώς η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να γίνουν σύμμαχοι στην προσπάθειά μας για παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας!…

  Εκπαιδευτής: Δημήτρης Τόλης, Senior Trainer, MSc, MBA, PMP®…

 • Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών (ενδοεταιρικών) εκπαιδευτών, ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά και καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης στους οργανισμούς όπου εργάζονται, αξιοποιώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις της Νευροεπιστήμης, της ΝευροΔιδακτικής και του Brain Based Training.

  Εκπαιδευτής: Δημήτρης Τόλης, Senior Trainer of Trainers & Coach, MSc, MBA, PMP®…

 • Η Human Asset σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο και έμπειρο εκπαιδευτή 3D virtual worlds Στέλιο Μυστακίδη, τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή e-learning εκπαιδευτών κ.Δημήτρη Τόλη, τη Dequals Ltd και το Βρετανικό Awarding Body NCFE (Investors in Quality, www.ncfe.org) προσφέρουν το Postgraduate Diploma in 3D Virtual Worlds από απόσταση (με την καινοτόμα προσέγγιση του e-learning/ Blended Learning)…