Sales & Management Training

Sales & Management Training

 • Στις σημερινές συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων αποδοτικότητας των εταιριών λόγω των διεθνών συνθηκών ανταγωνισμού, των διεθνούς επιπέδου ευκαιριών αλλά και του έντονα μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, η διαχείριση της απόδοσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (Performance Management) αποτελεί την πιο περιζήτητη δεξιότητα των διευθυντικών στελεχών (Managers) και ταυτόχρονα εφόδιο επιβίωσης για τον οργανισμό…

 • Κάποτε ο στόχος των πωλητών ήταν η «πώληση». Σήμερα αυτό αλλάζει σταδιακά σε ‘εξυπηρέτηση’ των πελατών, προσδίδοντας στο επάγγελμα του πωλητή το χαρακτήρα του συμβούλου (advisor) που αναπτύσσει μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, διαπραγματεύεται (win-win) μαζί του και κλείνει την πώληση. Πιο συγκεκριμένα, με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
  -Εφαρμόζουν με επιτυχία σύγχρονες τεχνικές στην πώληση με το ρόλο του συμβούλου (advisor)
  -Κατανοούν την αλλαγή στην αγοραστική συμπεριφορά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης…

  Εκπαιδευτής: Δημήτρης Τόλης, Senior Trainer, MSc, MBA, PMP®…

 • Σκοπός του προγράμματος είναι να είναι οι συμμετέχοντες σε θέση να παρέχουν εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη με βάση τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες και την κουλτούρα της εταιρίας όπου εργάζονται.
  Πιο συγκεκριμένα, με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
  -Εξυπηρετούν αποτελεσματικά τον πελάτη με φυσική παρουσία ή από απόσταση τηλεφωνικά/διαδικτυακά, βελτιώνοντας τους δείκτες ικανοποίησης των πελατών και κάνοντας τον πελάτη να νιώθει μοναδικός ξεπερνώντας τις προσδοκίες (σκάλα της εξυπηρέτησης πελατών)…

  Εκπαιδευτής: Δημήτρης Τόλης, Senior Trainer, MSc, MBA, PMP®…

 • Στις σημερινές συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων αποδοτικότητας, λόγω του έντονα μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού, αλλά και νέων ευκαιριών, η ευέλικτη προσαρμογή στις νέες συνθήκες, η ανάπτυξη της ηγεσίας και η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των διευθυντικών στελεχών μέσα από την αποτελεσματική επικοινωνία, την παρακίνηση και τη συνεργασία είναι βασικά εργαλεία επιτυχίας και εφόδια επιβίωσης για τον οργανισμό αλλά και τα στελέχη του…

 • Ο κάθε εργαζόμενος σήμερα αντιμετωπίζει αυξημένες απαιτήσεις παραγωγικότητας, χωρίς συχνά να έχει και τις αντίστοιχες απολαβές, ανταμοιβές ή κίνητρα (οικονομικά και μη). Οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις τους αντίστοιχα, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στο ασαφές και συχνά εχθρικό οικονομικό περιβάλλον, έχουν θέσει σε δεύτερη προτεραιότητα την ανάπτυξη των εργαζομένων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, δημιουργώντας έτσι κυκλικά ακόμη χειρότερες συνθήκες εργασίας και παρακίνησης, με ανάλογα αρνητικές και πάλι επιπτώσεις στις ίδιες τις επιχειρήσεις…