People Solutions

People Solutions

 • Η Ανίχνευση και Ανάλυση των Εκπαιδευτικών Αναγκών (Training Needs Analysis) είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια πριν την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης κυρίως γιατί στοχεύει στις πραγματικές ανάγκες και βελτιώνει σημαντικά το δείκτη ROI (Return on Investment).
  Στη μεθοδολογία TNA της Human Asset :
  * Αναλύουμε την παρούσα κατάσταση του οργανισμού
  * Αναλύουμε το προφίλ των εκπαιδευομένων, τις περιγραφές των Θέσεων Εργασίας καθώς και το Πλαίσιο Δεξιοτήτων (Competency Framework)…

 • Βήματα που ακολουθούμε στη Human Asset για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος:
  * Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών: με συγκεκριμένες έγκυρες τεχνικές (Competency Based Skills Gap Analysis) διαπιστώνονται οι πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης των στελεχών, ταξινομούνται και συνδέονται με εκπαιδευτικά προγράμματα.
  * Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Τα προγράμματά μας είναι είτε Aνοιχτά είτε Ενδοεπιχειρησιακά (για στελέχη μιας μόνο εταιρίας). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα tailor made σχεδιασμού ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εταιρίες και οργανισμούς…

 • Ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ελέγχου συμμόρφωσης είναι να παρέχει μία ανεξάρτητη αξιολόγηση του μοντέλου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζει η εταιρεία σε σχέση μες τις νομικές της υποχρεώσεις καθώς και με τις πολιτικές, κανόνες και διαδικασίες που υλοποιεί…

 • Δίνοντας προσοχή και υλοποιώντας τις απόψεις των εργαζομένων, μπορεί κάποιες φορές να είναι η μόνη λύση στην αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός.
  Οι έρευνες για τις απόψεις ή την ικανοποίηση των εργαζομένων στοχεύουν στο να κατανοήσουν τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις ιδέες των εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς των επιχειρήσεων/οργανισμών και να διαπιστώσουν το επίπεδο ικανοποίησής τους…

 • Οι Διαγνωστικές Έρευνες μοιάζουν πολύ με τις έρευνες για την ικανοποίηση και τις απόψεις των εργαζομένων καθώς υλοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Η κύρια διαφορά είναι πως οι διαγνωστικές έρευνες θεωρούνται κυρίως εξειδικευμένα (ad-hoc) έργα τα οποία διεξάγονται αφού ένας οργανισμός έχει ήδη εντοπίσει συγκεκριμένα προβλήματα ή προκλήσεις που επηρεάζουν όλο τον πληθυσμό ή μικρότερο δείγμα του προσωπικού του…

 • Το Πρότυπο Investors In People eείναι το πρώτο ποιοτικό πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό τους.
  Το Πρότυπο Investors In People βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές:
  * ΣΧΕΔΙΑΖΩ (Ανάπτυξη Στρατηγικών για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης)
  * ΚΑΝΩ (Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση απόδοσης της επιχείρησης)
  * ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΩ ( Αξιολόγηση της επίδρασης στην απόδοση της επιχείρησης)…

 • Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί να επωφεληθεί όταν έχει πολιτικές και διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού. Πολιτικές και Διαδικασίες που είναι καλά τεκμηριωμένες βοηθούν στην :
  * Εναρμόνιση της οργανωσιακής συμπεριφοράς με σκοπό την επίτευξη των συνολικών στόχων της επιχείρησης
  * Αποτελεσματική επικοινωνία των προσδοκιών και των υποχρεώσεων της επιχείρησής σας…

 • Η διεθνή οικονομική αναδιοργάνωση της αγοράς οδήγησε τις επιχειρήσεις σε μία διαμάχη προσπαθώντας να προσαρμόσουν τη νοοτροπία των εργαζομένων στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα.
  Πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να προβληματίζονται για τον τρόπο που μέχρι τώρα διαμόρφωναν τις μισθολογικές απολαβές του προσωπικού τους. Συγκεκριμένα, άρχισαν να αναπροσαρμόζουν τις απολαβές και να διαμορφώνουν νέα μοντέλα επιδομάτων βασισμένα στην παραγωγικότητα των εργαζομένων…

 • Ένα πολύ καλά σχεδιασμένο Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης το οποίο υλοποιείτε επιτυχώς, μπορεί να αποδειχθεί ο σπουδαιότερος σύμμαχος στη δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής απόδοσης.

  Οι προσπάθειες και οι επενδύσεις που έχουν γίνει στα Συστήματα Διαχείρισης Απόδοσης είναι τεράστιες. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλές περιπτώσεις όπου τα συστήματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις τους και οδηγούν συχνά σε απογοητευτικά αποτελέσματα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Η απάντηση βρίσκεται σε τρεις απλές λέξεις – Φτωχή Διαχείριση Απόδοσης – και αν και ακούγεται απλοϊκό στην πραγματικότητα είναι πολύπλευρο…