Αναζητώντας τις πηγές : Η πολιτιστική κληρονομιά των Βλάχων μέσα από τα τεκμήρια του Ιδρύματος ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

idryma_Egnatia_Ipeirou_w550x263Με την χρηματοδότηση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκληση», ένα σημαντικό έργο για την προώθηση του πλούσιου πολιτιστικού και εκπαιδευτικού υλικού με επίκεντρο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Βλάχων έχει υλοποιήσει το Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, μέσα από τη διαχείριση, προβολή, διατήρηση και αρχειοθέτηση του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου υλικού που διαθέτει.

Το έργο στοχεύει στη διαχείριση αυτού του υλικού και στην προβολή του, κάνοντας χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Με «όχημα» την ψηφιακή τεχνολογία δίνεται πλέον σε όλους η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που έχει συγκεντρώσει το Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ και περιλαμβάνει: – τεκμήρια του παραδοσιακού και του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού, – τεκμήρια του προβιομηχανικού του τεχνικού πολιτισμού, – τεκμήρια από τις εμπορικές δραστηριότητες, τη Διασπορά και τον αστικό βίο των Βλάχων. Οπτικοακουστικό υλικό (μουσική, τραγούδια, χορευτικές δραστηριότητες, παραδοσιακές εκδηλώσεις) καθώς και φωτογραφικό αρχείο (φωτογραφικές συλλογές ιδιωτών, φορέων, οικισμοί, εγκαταστάσεις, κοιμητήρια, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία) έχουν συγκεντρωθεί για αυτό το σκοπό.

Πάνω από 300 βιβλία και λευκώματα, χιλιάδες φωτογραφίες και ώρες οπτικοακουστικού υλικού που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά των Βλάχων έχουν συλλεχθεί, τεκμηριωθεί και ψηφιοποιηθεί από το Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ με τη σημαντική προσφορά ιδιωτών και επιστημόνων. Το περιεχόμενο αυτό και οι υπηρεσίες της δικτυακής πύλης προβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συλλογή και το έργο του Ιδρύματος, και ικανοποιούν σκοπούς ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς.

Η δικτυακή πύλη προσφέρει επίσης εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης και υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης.