Επιτυχημένες Τεχνικές Πωλήσεων

Κάποτε ο στόχος των πωλητών ήταν η «πώληση». Σήμερα αυτό αλλάζει σταδιακά σε ‘εξυπηρέτηση’ των πελατών, προσδίδοντας στο επάγγελμα του πωλητή το χαρακτήρα του συμβούλου (advisor) που αναπτύσσει μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, διαπραγματεύεται (win-win) μαζί του και κλείνει την πώληση. Πιο συγκεκριμένα, με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόζουν  με επιτυχία σύγχρονες τεχνικές στην πώληση με το ρόλο του συμβούλου (advisor)
 • Κατανοούν την αλλαγή στην αγοραστική συμπεριφορά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης
 • Να εφαρμόζουν τη μέθοδο ‘Γνωρίζω τον πελάτη μου/ Knowing your Client’
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τεχνικές Ενεργητικής Ακρόασης και κατάλληλων Ερωτήσεων Κατανόησης (τεχνική παράφρασης) για την αποτελεσματική  διερεύνηση της ανάγκης του πελάτη, ακόμα και όταν ο ίδιος δεν έχει  πλήρη αντίληψη της ανάγκης του
 • Να αναγνωρίζουν και να διαμορφώνουν την καλύτερη προτεινόμενη λύση ως προς ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη
 • Εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές πώλησης αξιοποιώντας την Ψυχολογία (DISC Behavioral Profiling) που βοηθά στην επικοινωνία και τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
 • Εφαρμόζουν τις τεχνικές της γλώσσας του σώματος για τη βελτίωση της επικοινωνίας
 • Χειρίζονται αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις  και τα παράπονα των πελατών, αλλά και να διαχειρίζονται τους δύσκολους πελάτες
 • Είναι σε θέση να διαπραγματεύονται ευέλικτα αφήνοντας όλους τους πελάτες ικανοποιημένους
Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα είναι εργαστήριο (Workshop). Η φιλοσοφία μας είναι ‘μαθαίνω πράττοντας και όχι ακούγοντας’. Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κάθε εκπαιδευόμενος εξασκείται με

 • Κατευθυνόμενες συζητήσεις ατομικά ή /και σε ομάδες για την τόνωση της συμμετοχικότητας
 • Πρακτικές ασκήσεις για την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη
 • Αυτοδιαγνωστικά τεστ (Προσωπικότητας – DISC, Ενεργητικής Ακρόασης, Εγκεφαλικά Ημισφαίρια κλπ) που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να εστιάσουν στη βελτίωσή τους
 • Serious Games Activities σε ομάδες, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι των φυλακισμένων για την καλύτερη εμπέδωση των τεχνικών των διαπραγματεύσεων

Πατήστε εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.