Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Εσωτερικός Έλεγχος Συμμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Compliance Audit)

Ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ελέγχου συμμόρφωσης είναι να παρέχει μία ανεξάρτητη αξιολόγηση του μοντέλου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζει η εταιρεία σε σχέση μες τις νομικές της υποχρεώσεις καθώς και με τις πολιτικές, κανόνες και διαδικασίες που υλοποιεί.

Τα οφέλη του Ελέγχου Συμμόρφωσης του HR
 • Επικυρώνει τη συμμόρφωση των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας αναφορικά με τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις
 • Βοηθάει στην αποκατάσταση κινδύνων και προβληματικών περιοχών πραγματοποιώντας μία ανάλυση των ελλείψεων στις διαδικασίες, σε σχέση με καλές πρακτικές και νομικές υποχρεώσεις
 • Μειώνει τον κίνδυνο από πιθανές μηνύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομικό κόστος και δυσφήμιση της εταιρίας.
 • Βοηθάει την επιχείρηση να αναμόρφωση και να βελτιστοποίηση το μοντέλο διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζει και να επιτύχει αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού της

Η δική μας προσέγγισή στον έλεγχο συμμόρφωσης του μοντέλου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν ολοκληρώνεται μόνο με μία αναφορά που τονίζει τις περιοχές κινδύνου και τις πιθανές συνέπειές τους. Στη Human Asset πάντα στοχεύουμε να κάνουμε ένα βήμα παρά πέρα για τους πελάτες μας και να προσθέτουμε αξία στις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αναγνωριστούν οι περιοχές κινδύνου, οι Σύμβουλοί μας προχωρούν στη διαμόρφωση ενός διεξοδικού Σχεδίου Δράσης που θα οδηγήσει στη βέλτιστη συμμόρφωση.

Στο τέλος του ελέγχου συμμόρφωσης θα λάβετε μία αναφορά που επίσης θα περιλαμβάνει:

 • Μία διεξοδική ανάλυση (S.W.O.T) των πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζεται
 • Μία λίστα με προτάσεις και εισηγήσεις που θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε το μοντέλο και τη λειτουργία του Αν. Δυναμικού σας
 • Έναν αναλυτικό οδηγό που θα σας βοηθήσει στην υλοποίηση και έπειτα στην παρακολούθηση των διαδικασιών Αν. Δυναμικού
 • Μία λίστα από δείκτες απόδοσης (KPIs) για να υποστηρίξετε τη διαδικασία παρακολούθησης

Μετά την παράδοση της αναφοράς οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν μαζί σας για να συζητήσετε τα πορίσματα λεπτομερώς και να σας βοηθήσουν στη δημιουργία ενός χρονικού πλαισίου υλοποίησης. Το πλαίσιο αυτό θα λαμβάνει υπόψη τόσο την αμεσότητα να διαχωριστείτε του κινδύνους που έχουν αναγνωριστεί όσο και τη διαθεσιμότητα σε απαραίτητους πόρους ώστε να πραγματοποιηθεί ο μετασχηματισμός.

Για πελάτες που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού προσφέρουμε επίσης:

 • Πλήρη διαχείριση της διαδικασίας υλοποίησης
 • Βήμα προς βήμα συμβουλευτική βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης
 • Εκπαίδευση του διευθυντικού και διοικητικού προσωπικού που θα αναλάβει την υλοποίηση και τις συνεχείς διαδικασίες παρακολούθησης
 • Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός των ανθρώπινων πολιτικών και διαδικασιών. Για περισσότερες πληροφορίες στις υπηρεσίες μας κάτω αυτό το φάσμα, μπορείτε να δείτε τον τομέα HR Policies and Procedures.