Μέθοδος κατάρτισης

Τα προγράμματα υλοποιούνται μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο που έχει τη μορφή βιωματικού και πρακτικού εργαστηρίου (workshop):

  • Κάθε συμμετέχων εργάζεται πάνω σε πραγματικό σενάριο εργασίας
  • Κάθε συμμετέχων γνωρίζει καλύτερα τα δυνατά του σημεία και τα σημεία που επιδέχονται βελτίωσης μέσα από μια σειρά τεστ και ασκήσεων
  • Κάθε βήμα της θεωρίας αναπτύσσεται σύντομα και ακολουθούν άμεσα πρακτικές ασκήσεις από όλους

Για την πλαισίωση του προγράμματος έχουν επιλεγεί συγκεκριμένα εργαλεία από κάθε θέμα προκειμένου να εφαρμοσθούν κατά τρόπο πρακτικό σε σενάριο που κάθε συμμετέχον θα έχει επιλέξει με την έναρξη. Έτσι ο καθένας θα χρησιμοποιήσει τεχνικές για κάθε θέμα του προγράμματος, όπως PERT, Focus Groups, Group Decision Making Techniques, S-Curve, Earned Value Method, Situational Leadership κα.