Ο Παντελής Τοπτσής είναι στέλεχος της Human Asset από το 2002 και έμπειρος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών και Προγραμματιστής Εφαρμογών e-Learning στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Τοπτσής έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση συστημάτων e-Learning και εξυπηρετητών (servers). Έχει εργαστεί με πλατφόρμες ασύγχρονης, αλλά και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Σχεδιάζει και αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό e-Learning με τη μορφή Μαθησιακών Αντικειμένων (SCORM), χρησιμοποιώντας εργαλεία, όπως Camtasia, Storyboard, Captivate κα).

Πιστοποιήσεις:
* Post Graduate Diploma in Training and Development, NCFE, UK
* Post Graduate Diploma in e-Learning and Blended Learning, NCFE, UK
* Certified Training Professional, CTP, GR
* Certified Training Professional Tutor, CTP Tutor, GR
* Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από τον ΕΟΠΠΕΠ
Εξειδικευμένη εμπειρία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Παραδοσιακής Μάθησης, e-Learning / Blended Learning):
* ECDL Hellas: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση 300 Εκπαιδευτών πληροφορικής (Certified Training Professionals)
* ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικής και Μεικτής Μάθησης διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου
* ΑΠΘ, Τμήμα Μεταφορών: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικής και Μεικτής Μάθησης διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου
* Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικής και Μεικτής Μάθησης διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου
Εξειδικευμένη εμπειρία σε πλατφόρμες e-Learning:

* e-Learning Πλατφόρμες της Human Asset (Moodle, Totara, Webmeetings, 3D worlds)
* Πλατφόρμες e-Learning για το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
* Ασύγχρονη Πλατφόρμα Αφοί Ζορπάς Ltd
* Πλατφόρμες e-Learning για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
* Ίδρυμα Εγνατία Ηπείρου: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και πλατφόρμας Ασύγχρονου και Σύγχρονου e-Learning
* Πλατφόρμα e-Learning για την C.A. Papaellinas Ltd
* Πλατφόρμα e-Learning για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

* Τεχνική Υποστήριξη προγραμμάτων e-learning ΚΕΔΙΒΙΜ Πατρών

Στοιχεία επικοινωνίας: