Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Πολιτικές και Διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί να επωφεληθεί όταν έχει πολιτικές και διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού.  Πολιτικές και Διαδικασίες που είναι καλά τεκμηριωμένες βοηθούν στην :

 • Εναρμόνιση της οργανωσιακής συμπεριφοράς με σκοπό την επίτευξη των συνολικών στόχων της επιχείρησης
 • Αποτελεσματική επικοινωνία των προσδοκιών και των υποχρεώσεων της επιχείρησής σας
 • Αποτελεσματική καθοδήγηση του προσωπικού
 • Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών
 • Εξασφάλιση συμμόρφωσης με το νόμο έτσι ώστε να μειωθούν τα επιχειρηματικά και νομικά ρίσκα

Η Human Asset μπορεί να σχεδιάσει και να αναπτύξει προσαρμοσμένες λύσεις που καλύπτουν τις ξεχωριστές ανάγκες της επιχείρησής σας.

Πολιτικές και εγχειρίδια εργαζομένων

Οι πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού  και το περιεχόμενο των εγχειριδίων των εργαζομένων εξαρτώνται από τις ξεχωριστές συνθήκες και τη φύση της επιχείρησης. Ωστόσο προτείνουμε στους πελάτες μας να συμπεριλάβουν-τουλάχιστον- τις ακόλουθες πολιτικές και διαδικασίες:

 • Πρότυπα Συμπεριφοράς
 • Ίσες ευκαιρίες
 • Εκφοβισμός (Bullying) και Παρενόχληση
 • Υγιεινή και Ασφάλεια
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Καταγγελίες και Πειθαρχία
 • Πολιτική Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΙΤ)
 • Ναρκωτικά και αλκοόλ
 • Πρωτόκολλο της επιχείρησης (Business Etiquette)
 • Άδειες (συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων αδειών, αδειών ασθενείας, αδειών μητρότητας, γονικών αδειών και αδειών Ανωτέρας Βίας)
 • Αποχώρηση από την επιχείρηση

Εγχειρίδια διαδικασιών για διευθυντές (Managers)

 

Η εξειδικευμένη ομάδα μας μπορεί να σχεδιάσει και να αναπτύξει εγχειρίδια και πρότυπα διαδικασιών σε μια σειρά από τομείς όπως:

 • Επιλογή Στελεχών (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων, συνεντεύξεων, αξιολόγησης υποψηφίων και οδηγών συνεντεύξεων)
 • Προγράμματα ένταξης και Προσανατολισμού
 • Οδηγοί και πρότυπα δοκιμαστικής περιόδου και λήξης
 • Οδηγοί διαχείρισης παραπόνων
 • Περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Οδηγοί και εγχειρίδια διαχείρισης της απόδοσης
 • Αυξήσεις μισθών και προαγωγές
 • Ολοκληρωμένο λειτουργικό εγχειρίδιο ανθρώπινου δυναμικού

Για κάθε ‘έργο’ δουλεύουμε στο πλευρό των πελατών μας για να διασφαλίσουμε ότι η ομάδα μας είναι εναρμονισμένη με τις ανάγκες τους. Για αυτό το λόγο κάθε δέσμευση με τον πελάτη ακολουθεί μία μοναδική προσέγγιση που στοχεύει όχι μόνο να αντιμετωπίσει τη νομική προβολή που συνδέεται με τους τομείς διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και να ενσωματώσει τις Καλύτερες Πρακτικές του κλάδου.