Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Προγράμματα Κινήτρων των Εργαζομένων (Employee Incentive Schemes)

Η διεθνή οικονομική αναδιοργάνωση της αγοράς οδήγησε τις επιχειρήσεις σε μία διαμάχη προσπαθώντας να προσαρμόσουν τη νοοτροπία των εργαζομένων στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να προβληματίζονται για τον τρόπο που μέχρι τώρα διαμόρφωναν τις μισθολογικές απολαβές   του προσωπικού τους. Συγκεκριμένα, άρχισαν να αναπροσαρμόζουν τις απολαβές και να διαμορφώνουν νέα μοντέλα επιδομάτων βασισμένα στην παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Τα προγράμματα κινήτρων σκοπεύουν να παρακινήσουν τους υπαλλήλους να επιτύχουν αποτελέσματα υψηλής απόδοσης και, όπου είναι απαραίτητο, να αλλάξουν συμπεριφορά. Θεωρούνται ισχυρά εργαλεία για την ενίσχυση της ατομικής απόδοσης και της απόδοσης της επιχείρησης και συνεπώς δεν είναι ένας τομέας που η διοίκηση μπορεί να αμελήσει.

Στη Human Asset κατανοούμε ότι να προκαλείς τις ήδη υπάρχουσες νοοτροπίες σχετικά με τις διαμόρφωση των απολαβών δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Απαιτεί μία συστηματική προσέγγιση και προσεκτική ενσωμάτωση στην κουλτούρα της επιχείρησης, στη στρατηγική καθώς και στους στόχους και στα συστήματα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Χρησιμοποιώντας την εκτενή εμπειρία μας στον τομέα, μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα κατάλληλο συνδυασμό κινήτρων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και τις περιστάσεις. Μερικά από τα προγράμματα κινήτρων που μπορούμε να αναπτύξουμε για τους πελάτες μας περιλαμβάνουν:

  • Επίδομα παραγωγικότητας (Performance Related Pay): Το επίδομα παραγωγικότητας όταν ενσωματώνεται προσεκτικά με τους υπάρχοντες επιχειρηματικούς μηχανισμούς μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην ενίσχυση της ατομικής και της ομαδικής απόδοσης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν και διατηρήσουν τους πολύ παραγωγικούς υπαλλήλους, καθώς και να προσελκύσουν νέα ταλέντα.
  • Προαγωγές: Όπως το επίδομα παραγωγικότητας, έτσι και οι προαγωγές μπορούν να είναι εξίσου ένα ισχυρό εργαλείο κινήτρων. Η παροχή ευκαιριών για εξέλιξη στους υπαλλήλους αυξάνει τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση.
  • Προγράμματα Πριμ Απόδοσης (Bonus):  Είτε στοχευόμενα  σε όλους τους υπαλλήλους, είτε σε συγκεκριμένα τμήματα, επίπεδα ή λειτουργίες, τα προγράμματα bonus έχουν αποδείξει την αξία τους βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την ικανοποίηση, την απόδοση και την αφοσίωση των εργαζομένων. Αντίθετα με τα επιδόματα παραγωγικότητας και τις προαγωγές που συνήθως συνδέονται με τα χρόνια και τα αποτελέσματα, τα bonus πληρωμών μπορούν να δωθούν σε πιο συχνά διαστήματα που εξαρτώνται από τα ζητήματα που κάθε εταιρεία θέλει να αντιμετωπίσει.
  • Προγράμματα  Προμήθειας: Είτε αναφερόμενη στο σύνολο ή σε μέρος του πακέτου, η πληρωμή με ποσοστά χρησιμοποιείται περισσότερο για να επιβραβεύσει τους στόχους των πωλήσεων. Αν και πολλοί το αντιλαμβάνονται ως ένα απλό ποσοστό της αξίας ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος είναι αρκετά πιο πολύπλοκη από αυτό. Πρέπει κάποιος να σκεφτεί παράγοντες όπως ο ανταγωνισμός, οι συνθήκες της αγοράς, οι τιμές των πωλήσεων, η πολυπλοκότηττα του αγαθού ή της υπηρεσίας και η προσπάθεια που απαιτείται για τις πωλήσεις. Ίσης σημασίας είναι και ο παράγοντας «πότε» π.χ. πότε πληρώνεις τα ποσοστά· όταν εκδίδεις τιμολόγιο, ή όταν εισπράττει το τιμολόγιο κτλ.

Βρισκόμενοι πάντα στο πλευρό των πελατών μας τους βοηθάμε να αποφασίσουν για ζητήματα όπως:

  • Τι είδους προγράμματα κινήτρων ή πόσα προγράμματα κινήτρων να εφαρμόσουν
  • Προϋποθέσεις Επιλογής κατάλληλου προγράμματος
  • Μετρήσεις Απόδοσης
  • Το ύψος των ποσών
  • Χρονοδιάγραμμα  πληρωμών

Η προσέγγισή μας είναι πάντα σχεδιασμένη να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών μας και να βοηθά να καθιερωθεί ένας πολύ καλός συνδυασμός προγραμμάτων κινήτρων που να συνάδει με τις ανάγκες τους.