Προηγμένες Τεχνικές Διαπραγματεύσεων

Η διαπραγμάτευση είναι μια συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών, που είτε έχουν ανταγωνιστικές ή συγκρουόμενες ανάγκες ή επιδιώξεις, είτε προσπαθούν να βρουν μια λύση σε κάποιο κοινό πρόβλημα που τους απασχολεί.

Είναι ουσιαστικά μια διαδικασία επικοινωνίας (μάλιστα ιδιαίτερα σύνθετης και κάποτε εξεζητημένης), όπου τα μέρη που συμμετέχουν προσπαθούν να «στείλουν ένα μήνυμα» στην άλλη πλευρά και να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις και αποφάσεις της, σε μια προσπάθεια αναζήτησης μιας συμφωνίας (κοινά αποδεκτής) και ενός τρόπου συνεργασίας τους.

Θεματολογία του εργαστηρίου:
 • Η φύση των διαπραγματεύσεων – Βασικοί Κανόνες – Αρχές
  • Πώς καθορίζω το πλαίσιο διαπραγματεύσεων;
  • Σημασία της σωστής προετοιμασίας
  • Ποια στυλ υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις ;
  • Κύρια και δευτερεύοντα στυλ έμπειρων διαπραγματεύσεων
  • Τι συνθέτει την διαπραγματευτική ισχύ ;
  • Τακτικές & σύγκριση συμπεριφοράς έμπειρων – άπειρων διαπραγματεύσεων
 • Στρατηγικές διαπραγματεύσεων
  • Πώς οδηγούμε μία διαπραγμάτευση σε κατάσταση «κερδίζω – κερδίζεις» ;
  • Τα 4 στάδια των διαπραγματεύσεων
  • Τακτικές διαπραγματεύσεων – Ανάλυσή τους
 • Ο αποτελεσματικός διαπραγματευτής
  • Management των διαπραγματεύσεων
  • Η διαχείριση του χρόνου κατά τη διαπραγμάτευση
  • Αναγνώριση & Χειρισμός διαφορετικών στυλ διαπραγματεύσεων
  • Πηγές δύναμης στις διαπραγματεύσεις
  • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τηλεφωνικών διαπραγματεύσεων
  • Η επικοινωνία των διαπραγματεύσεων (κατηγορίες, εμπόδια, κλίμα) . Λεκτική – μη Λεκτική
 • Χειρισμός Δύσκολων Διαπραγματεύσεων
  • Παραχωρήσεις (Πότε, Γιατί, Πώς)
  • Χειρισμός αδιεξόδων
  • Μεθόδευση άρσης διαφωνιών και επίτευξης συμφωνίας
  • Χειρισμός δύσκολων διαπραγματεύσεων
  • Ηθική των διαπραγματεύσεων
  • Χειρισμός αντιρρήσεων
 • Το πετυχημένο κλείσιμο μιας διαπραγμάτευσης
Μεθοδολογία 

Είναι εργαστήριο (Workshop). Η φιλοσοφία μας είναι ‘μαθαίνω πράττοντας και όχι ακούγοντας’.     Ο κάθε εκπαιδευόμενος εξασκείται με case studies και πρακτικές ασκήσεις, εφαρμόζει άμεσα και πρακτικά τη μεθοδολογία που μαθαίνει.

Πατήστε εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.