Πρόγραμμα ετοιμασίας για την Πιστοποίηση Risk Management Professional (PMI-RMP)®

 

Εκπαιδευτης: Αθανάσιος Φουρτούνας

Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από ένα συνεχώς ευμετάβλητο και αρκετά πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, η πιστοποίηση Risk Management Professional, (RMP)® (πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Ρίσκου σε Έργα) προσδίδει σε κάθε επαγγελματία, που ασχολείται με έργα, επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ αλλά και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η αποτελεσματική και επιτυχημένη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (Project Management) αλλά και ο χειρισμός της καθημερινότητας των επιχειρήσεων βασίζεται στην άμεση αναγνώριση, εκτίμηση και σωστή διαχείριση των ρίσκων (Risk Management) αλλά και την κεφαλαιοποίηση των παρουσιαζόμενων ευκαιριών. Η Διαχείριση Ρίσκων αποτελεί αποδεδειγμένα βασικό στοιχείο επιτυχίας πολλών projects ενώ συχνά αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο επιλεξιμότητας μαζί με τη Πιστοποίηση Επάρκειας Διαχείρισης τόσο για Ευρωπαϊκά έργα όσο και έργα του ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα της Human Asset  ‘PMI-RMP® prep course’ δίνει όλα τα εφόδια που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στελεχών στη εξέταση για την πιστοποίηση RMP του Project Management Institute, (PMI)® (www.pmi.org) η οποία αποτελεί διεθνώς μια έγκυρη και δημοφιλή πιστοποίηση για διαχειριστές έργων πάσης φύσης και όχι μόνο.

Σε ποιους απευθύνεται (και προαπαιτούμενες γνώσεις)

Σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την διαχείριση έργων, ή τον συντονισμό ομάδων οι οποίες διαχειρίζονται έργα αλλά και σε όσους θέλουν να σχεδιάζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους των έργων.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας PMI®-RMP® Certification με e-learning

Το πρόγραμμα προσφέρει πλήρη προετοιμασία για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Διαχειριστών Ρίσκων σε Έργα PMI-RMP® – Risk Management Professional του PMI.

risk_management_newsletter_e-learning_226x168Η προετοιμασία εξ αποστάσεως υλοποιείται σε προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.

Ο χρόνος των συναντήσεων συμφωνείται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τον εκπαιδευόμενο. Για εργαζόμενους, οι απογευματινές ώρες είναι οι πλέον κατάλληλες.

Τα Πλεονεκτήματα της μεθόδου:
  • Επιλογή χρόνου που εξυπηρετεί.
  • Εκπαίδευση από το σπίτι ή το γραφείο.
  • Συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο.
  • Αποστολή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού, παρουσιάσεων, τεστ μέσω διαδικτύου.
  • Κατευθύνσεις από τον εισηγητή κατά την διάρκεια όλου του προγράμματος (1 – 2 μήνες ανάλογα με το φόρτο εργασίας του συμμετέχοντα).
  • Αποφυγή χρόνου και εξόδων μετακίνησης.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από:
  • Πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες.
  • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για ερωτηματολόγια, ασκήσεις και forum.
  • Εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

[su_carousel source=”media: 6238,6239,6240,6241,6242″ link=”lightbox” title=”no”]

* PMP, PMI, PMI-RMP and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc.