Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Πρότυπο Investors In People
Προετοιμασία για την απόκτηση του προτύπου Investors In People (www.investorsinpeople.com)

people-solutions_investors-in-people_1_featured_320x200

Το Πρότυπο Investors In People eείναι το πρώτο ποιοτικό πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό τους.

Το Πρότυπο Investors In People βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές:

  • ΣΧΕΔΙΑΖΩ (Ανάπτυξη Στρατηγικών για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης)
  • ΚΑΝΩ (Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση απόδοσης της επιχείρησης)
  • ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΩ ( Αξιολόγηση της επίδρασης στην απόδοση της επιχείρησης)

Το πρότυπο εξετάζει τους ακόλουθους 10 δείκτες που αγγίζουν όλες τις παραμέτρους και τα στοιχεία της Στρατηγικής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

investors-in-people_2_350_350

Οι εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο IIP έχουν αναφέρει πολλαπλά οφέλη όπως: βελτιωμένα κέρδη, παραγωγικότητα και κερδοφορία, βελτιωμένη Εξυπηρέτηση Πελατών και αυξημένα κίνητρα των υπαλλήλων, μείωση κόστους λειτουργίας, ενισχυμένη ποιότητα κα.

Η εκτενής εμπειρία μας στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού μαζί με την εξειδίκευσή μας στην Επένδυση στους ανθρώπους μας δίνει τα εργαλεία και τη γνώση να οδηγήσουμε τους πελάτες μας στην επιτυχή διαπίστευση IIP.