Περιεχόμενα του Προγράμματος

Οι τομείς ανάπτυξης των στελεχών είναι:

  1. advanced_leadership_workshop_2Στρατηγική Σκέψη και Σχεδιασμός
  2. Ηγεσία στη σύγχρονη επιχείρηση: Ηγέτης ή μάνατζερ;
  3. Διαχείριση της Απόδοσης και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
  4. Επικοινωνία με βάση τύπους συμπεριφοράς
  5. Παρακίνηση των εργαζομένων
  6. Διαχείριση της ομάδας
  7. Καθοδήγηση και Ανάπτυξη της ομάδας
  8. Διαπραγματεύσεις και Επίλυση Συγκρούσεων