Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  • Εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές της Νευροεπιστήμης (Neurosience), της ΝευροΔιδακτικής (NeuroDidactics) και του Brain Based Training στην ενδοεταιρική εκπαίδευση ενηλίκων
  • Υλοποιούν και να υποστηρίζουν ενδιαφέροντα, επιτυχημένα και διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε On-The-Job, είτε σε αίθουσα, εναρμονισμένα στις εκάστοτε συνθήκες μάθησης και στο επίπεδο των εκπαιδευομένων
  • Διενεργούν πρακτικά και ουσιαστικά την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
  • Θέτουν τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς στόχους (Επίπεδα Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Συμπεριφοράς) και να προσαρμόζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ανάλογα
  • Αναγνωρίζουν τα στυλ μάθησης και προσωπικότητας των εκπαιδευομένων προσαρμόζοντας κατάλληλα την εκπαιδευτική προσέγγιση
  • Εφαρμόζουν με άνεση τις απλές τεχνικές εκπαίδευσης όπως Εισήγηση, Επίδειξη, Πρακτική άσκηση, Καταιγισμό ιδεών, Συζήτηση
  • Εφαρμόζουν στην πράξη μια ποικιλία από σύγχρονες και διαδραστικές Τεχνικές Εκπαίδευσης Ομαδικές Ασκήσεις, όπως Μελέτη Περίπτωσης, Παιχνίδι Ρόλων (Role play), Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom), Reflection (Ανάκλαση/Αναστοχασμός)
  • Εφαρμόζουν στην πράξη προηγμένες τεχνικές επικοινωνίας και παρουσιάσεων (presentation skills) που να προκαλούν το ενεργό ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων
  • Διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (αδιαφορία, αμφισβήτηση, ανομοιογενή επίπεδα γνώσεων / δεξιοτήτων κα)
  • Εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους αξιολόγησης της μάθησης αλλά και της μόνιμης αλλαγής συμπεριφοράς

Επιπλέον πληροφορίες στο μενού στο πλάι ή πατήστε: