Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών

Σκοπός του προγράμματος είναι να είναι οι συμμετέχοντες σε θέση να παρέχουν εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη με βάση τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες και την κουλτούρα της εταιρίας όπου εργάζονται.

Πιο συγκεκριμένα, με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Εξυπηρετούν αποτελεσματικά τον πελάτη με φυσική παρουσία ή από απόσταση τηλεφωνικά/διαδικτυακά, βελτιώνοντας τους δείκτες ικανοποίησης των πελατών και κάνοντας τον πελάτη να νιώθει μοναδικός ξεπερνώντας τις προσδοκίες (σκάλα της εξυπηρέτησης πελατών)
 • Να εφαρμόζουν στην πράξη τεχνικές Ενεργητικής Ακρόασης και κατάλληλων Ερωτήσεων Κατανόησης (τεχνική παράφρασης) για την αποτελεσματική  διερεύνηση της ανάγκης του πελάτη, ακόμα και όταν ο ίδιος δεν έχει  πλήρη αντίληψη της ανάγκης του
 • Εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών αξιοποιώντας την Ψυχολογία (DISC Behavioral Profiling) που βοηθά στην επικοινωνία και τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
 • Εφαρμόζουν τις τεχνικές της γλώσσας του σώματος με επικέντρωση στη φωνή (χροιά, τόνος κα) για τη βελτίωση της επικοινωνίας
 • Χειρίζονται αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις  και τα παράπονα των πελατών, αλλά και να διαχειρίζονται τους δύσκολους πελάτες
 • Είναι σε θέση να διαπραγματεύονται ευέλικτα αφήνοντας όλους τους πελάτες ικανοποιημένους
 • Σχεδιάσουν το προσωπικό τους μελλοντικό Πλάνο Βελτίωσης (Development Plan)
Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα είναι εργαστήριο (Workshop). Η φιλοσοφία μας είναι ‘μαθαίνω πράττοντας και όχι ακούγοντας’. Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κάθε εκπαιδευόμενος εξασκείται με

 • Κατευθυνόμενες συζητήσεις ατομικά ή /και σε ομάδες για την τόνωση της συμμετοχικότητας
 • Πρακτικές ασκήσεις για την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη
 • Αυτοδιαγνωστικά τεστ (Προσωπικότητας – DISC, Ενεργητικής Ακρόασης, Εγκεφαλικά Ημισφαίρια κλπ) που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να εστιάσουν στη βελτίωσή τους
 • Serious Games Activities σε ομάδες, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι των φυλακισμένων για την καλύτερη εμπέδωση των τεχνικών των διαπραγματεύσεων

Πατήστε εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.