Μέθοδος

 Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να εργάζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς του, χωρίς να είναι αναγκαίο αυτό να συμπίπτει με τις επιλογές των υπολοίπων. Η έμφαση δίδεται στη μεθοδολογία και στην πρακτική σχεδιασμού και υλοποίησης της εκπαίδευσης και όχι στο γνωστικό αντικείμενο.

 Το πρόγραμμα είναι εργαστήριο (workshop). Η φιλοσοφία μας είναι “μαθαίνω πράττοντας και όχι ακούγοντας”.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος εργάζεται πάνω σε ατομικό εκπαιδευτικό σενάριο και αφού εξασκείται με πρακτικές ασκήσεις, εφαρμόζει άμεσα και πρακτικά τη μεθοδολογία που μαθαίνει με ολοκληρωμένο απτό αποτέλεσμα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα από τους εξειδικευμένους και πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Συμβούλους Εκπαίδευσης, κ. Δημήτρη Τόλη  www.linkedin.com/in/dimitristolis και κ. Γιώργο Κυριακίδη www.linkedin.com/in/gkiriakidis.

  • Τα workshops – συνεδρίες του προγράμματος θα γίνονται ηλεκτρονικά με τη χρήση πλατφορμών ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά το εκπαιδευτικό υλικό με τη θεωρία αλλά και πρακτικά υποδείγματα.
  • Ο Α’ κύκλος αρχίζει στις 1/7/2016 και θα υλοποιείται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μέχρι και τις 20/7/2016 και ώρες 18.45-22.00 (6 Συνεδρίες των 4 διδακτικών Ωρών).
  •  Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση θα πρέπει να υποβάλλουν, εντός των επομένων 2 μηνών, το φάκελο πιστοποίησης που αποτελείται από:
    • Γραπτό τεστ γνώσεων (Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή Αληθές / Ψευδές)
    • Μικροδιδασκαλία – Βιντεοσκόπηση εφαρμογής των τεχνικών στην πράξη
    • Εργασίες (ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης) που θα εκπονηθούν μετά τη λήξη του προγράμματος (διάρκεια προγράμματος 2 μηνών)
 Το πρόγραμμα οδηγεί

Επίπεδο Α: Πιστοποιητικό Human Asset

Σε περίπτωση που ο/η συμμετέχων/ουσα δεν συνεχίσει για την πιστοποίηση (Diploma), θα λάβει “Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης” από τη Human Asset.

Επίπεδο ΒPostgraduate Diploma in Training & Development, NCFE (Προαιρετικό)

TTT_e-learning_deigma-diploma

Δείγμα του Diploma

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν και ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εργασίες και τις διαδικασίες της πιστοποίησης, θα λάβουν επιπρόσθετα και το δίπλωμα (Level 7 στην ευρωπαϊκή διαβάθμιση προσόντων) “Diploma in Training and Development” από τον Βρετανικό Φορέα NCFE.

 

 

Παρουσίαση του φορέα NCFE (http://www.ncfe.org.uk)

NCFE is one of the UK’s fastest growing national awarding organizations, designing and awarding qualifications that are nationally recognized to meet the needs of learners and employers. NCFE is recognized as an awarding organization by the qualifications regulators (‘regulators’) for England, Wales and Northern Ireland. The regulators are the Office of the Qualifications and Examinations Regulator (Ofqual) in England, the Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills (DCELLS) in Wales, and the Council for Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) in Northern Ireland.

We provide a wide range of qualifications accredited by the regulators at different levels and in a TTT_e-learning_selida-methodos-ekpedefsisvariety of subject areas. We also offer NVQs, Basic Skills, Functional Skills and Entry Level qualifications. Our aim is to give individuals the mix of skills, knowledge and understanding they need to bring them closer to fulfilling their personal goals.

INVESTING IN QUALITY (IIQ)

The scheme involves the licensing of centres’ with long experience of providing qualifications and training and have a very good record of following quality assurance procedures to design courses and deliver them in line with quality assurance procedures set by the NCFE.  Such centers design their qualifications and the NCFE accredits such qualifications and verifies the quality of the provision, and certificates learners that have achieved the set benchmarks.

Ο φορέας NCFE / INVESTING IN QUALITY αντιπροσωπεύεται στην περιοχή μας από την DEQUALS Ltd (APPROVED NCFE  INVESTING IN QUALITY LICENSED CENTER – No. 00987)

 Τα modules του Diploma in Training and Development

Module 1: Applying basic educational concepts

Module 2: Designing and implementing the Training Needs Assessment process

Module 3: The instructional design process

Module 4: Developing training material

Module 5: Implementing a training and development plan

Module 6: Designing and implementing the Evaluation process