Πρόγραμμα ετοιμασίας για την Πιστοποίηση Project Management Professional PMP®

Σκοπός:

PMP InfographicΗ πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)®(πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Έργων) για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με έργα προσδίδει επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ και νέες επαγγελματικές ευκαρίες.

Η αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση έργων (Project Management) αποτελεί διεθνώς βασικό κριτήριο επιτυχίας πολλών projects και συχνά στοιχείο επιλεξιμότητας (Πιστοποίηση Επάρκειας Διαχείρισης) για Ευρωπαϊκά έργα καθώς και έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και όχι μόνο.

Το πρόγραμμα της Human Asset δίνει όλα τα εφόδια που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στελεχών στη εξέταση για την πιστοποίηση PMP®Certification (Project Management Professional) του Project Management Institute (PMI)® η οποία αποτελεί την πλέον έγκυρη και δημοφιλή πιστοποίηση διεθνώς για διαχειριστές έργων πάσης φύσης.

Το σημείο που το πρόγραμμα υπερτερεί κάθε άλλου παρόμοιου προγράμματος είναι η συνεχής υποστήριξη και από απόσταση (e-Learning & Web 2.0 Tools) ώστε να μη δημιουργηθεί σε καμιά στιγμή η αίσθηση: «τι να κάνω τώρα;».

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα / workshop 42 ωρών στα ελληνικά, αλλά με την ορολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τις προπαρασκευαστικές εξετάσεις στα Αγγλικά. Η υποστήριξη των συμμετεχόντων είναι διαρκής και γίνεται – εκτός από τις ώρες κατάρτισης – σε διάρκεια ενός μήνα, μέσα από πλατφόρμα e-learning, Wiki, και ειδικών Preparation Mock Exams.  

Το πρόγραμμα προετοιμασίας PMP® με e-learning

Το παραπάνω πρόγραμμα προετοιμασία μπορεί να υλοποιηθεί και αμιγώς με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ομάδα αποτελείται από 5-6 άτομα και υλοποιείται σε 14 συνεδρίες των 3 ωρών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι εργαστηριακή με όλη τη σειρά ασκήσεων του προγράμματος στην αίθουσα. Οι συναντήσεις (1-2 την εβδομάδα) ξεκινούν πάντοτε στις 20.00 το απόγευμα ώστε να διευκολύνονται εργαζόμενοι.

Η επιτυχία της εκπαιδευτικής αυτής προσέγγισης είναι πολύ μεγάλη με ποσοστό που ξεπερνά το 90% όσων μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει στην εξέταση.

web_conference_icon_250x100_greek

Ήδη ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα πρώτα σεμινάρια της χρονιάς, και εδώ μπορείτε να δείτε τι έγραψαν οι συμμετέχοντες

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

____________________________________________________________________________________________

PMP, PMI and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc.