Πρόγραμμα ετοιμασίας για την Πιστοποίηση Project Management Professional PMP® – εξ’ αποστάσεως

Το πρόγραμμα προσφέρει πλήρη προετοιμασία για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών έργων PMP® – Project Management Professional του PMI.

Η προετοιμασία εξ αποστάσεως υλοποιείται σε προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.

Ο χρόνος των συναντήσεων συμφωνείται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τον εκπαιδευόμενο. Για εργαζόμενους, οι απογευματινές ώρες είναι οι πλέον κατάλληλες.

 Πλεονεκτήματα μεθόδου:
  • Επιλογή χρόνου που εξυπηρετεί.
  • Εκπαίδευση από το σπίτι ή το γραφείο.
  • Συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο.
  • Αποστολή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού, παρουσιάσεων, τεστ μέσω διαδικτύου.
  • Κατευθύνσεις από τον εισηγητή κατά την διάρκεια όλου του προγράμματος (1 – 2 μήνες ανάλογα με το φόρτο εργασίας του συμμετέχοντα).
  • Αποφυγή χρόνου και εξόδων μετακίνησης.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από:
  • Πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες
  • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για ερωτηματολόγια, ασκήσεις και forum.
  • Εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

Ήδη έχουν πιστοποιηθεί οι πρώτοι συμμετέχοντες σε προγράμματα εξ ολοκλήρου απόαπόσταση.

 

* Note: “PMI”, “PMP”, and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.