Ποια είναι η μέθοδος κατάρτισης;

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα / workshop 24 ωρών στα ελληνικά, αλλά με την ορολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τις προπαρασκευαστικές εξετάσεις στα Αγγλικά. Η υποστήριξη των συμμετεχόντων από τον εισηγητή είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας με αποστολή πλάνου μελέτης και προετοιμασίας ανά εβδομάδα, επίλυση αποριών και Online Preparation Mock Exams tests που βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-learning.

Το εργαστήριο προετοιμασίας (Workshop) δεν αναπαράγει απλώς την ύλη των εξετάσεων, αλλά δημιουργεί τα θεμέλια για την κατανόηση του τρόπου σκέψης του PM² μέσα από ένα συνδυασμό θεωρητικών θεμάτων, ασκήσεων αλλά και εξέτασης αρκετών πραγματικών Case Studies. Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση θα γίνεται μέσω:

  • web conference και αποτελείται από 6 Online διαδραστικές εκπαιδεύσεις
  • πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (LMS) για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, case studies, quiz κα)