Ο κάθε εργαζόμενος σήμερα αντιμετωπίζει αυξημένες απαιτήσεις παραγωγικότητας, χωρίς συχνά να έχει και τις αντίστοιχες απολαβές, ανταμοιβές ή κίνητρα (οικονομικά και μη). Οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις τους αντίστοιχα, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στο ασαφές και συχνά εχθρικό οικονομικό περιβάλλον, έχουν θέσει σε δεύτερη προτεραιότητα την ανάπτυξη των εργαζομένων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, δημιουργώντας έτσι κυκλικά ακόμη χειρότερες συνθήκες εργασίας και παρακίνησης, με ανάλογα αρνητικές και πάλι επιπτώσεις στις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Αντίθετα, οι σύγχρονες, υγιείς και συνήθως εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που είναι αποφασισμένες να αποδεσμευτούν από τις επιπτώσεις αυτού του κύκλου, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ανταμείψουν τους εργαζόμενους με την ανάπτυξη και την εκπαίδευσή τους και να διακριθούν μέσα στο ζοφερό οικονομικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την επικοινωνία, τη συνεργατικότητα και την απόδοση του καθενός χωριστά αλλά και σε επίπεδο ομάδας.

Όλοι οι εργαζόμενοι και όχι μόνο τα στελέχη Διοίκησης θα πρέπει να αντιλαμβάνονται πλήρως τους μηχανισμούς που συνδέουν τις καθημερινές εργασίες αλλά και τα projects, με το όραμα, την αποστολή αλλά και τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού, ώστε όλες οι ενέργειες και δράσεις να στοχεύουν άμεσα ή έμμεσα στην κοινή στρατηγική  του οργανισμού (strategy alignment)