Οι Στόχοι του Προγράμματος

Με τη λήξη του προγράμματος θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να :

 •  Αντιλαμβάνονται τη δυναμική του οράματος και των στόχων του οργανισμού και να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται τον αντίστοιχο δικό τους ρόλο (strategy alignment) για την επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων
 • Αντιλαμβάνονται τη δύναμη της ορθής Στοχοθέτησης και το ρόλο των PIs & KPIs στη διαχείριση της απόδοσης
 • Αξιοποιούν τη θετική ανατροφοδότηση (Feedback) από τους προϊσταμένους ως εργαλείο αυτοβελτίωσης και ανάπτυξης
 • Αναπτύσσουν την προσωπική τους ηγεσία και να συνεργάζονται αρμονικά με τη διοίκηση  ακολουθώντας το μοντέλο του Situational Leadership
 • Αναγνωρίζουν τους τύπους συμπεριφοράς του εαυτού τους και των συνεργατών και να επικοινωνούν έξυπνα εφαρμόζοντας ψυχολογικά μοντέλα συμπεριφοράς (αυτοδιαγνωστικό τεστ DISC)
 • Επιδεικνύουν συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας και να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες επιδρώντας θετικά στις σχέσεις και την αποδοτικότητα ατόμων και ομάδων
 • Επιδεικνύουν θετική στάση και συμπεριφορά και να διαχειρίζονται την πίεση (stress) ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια της δημιουργικής εγρήγορσης
 • Συνεργάζονται δημιουργικά με άλλους σε κοινές ομάδες εργασίας με στόχο τη συνολική βελτίωση της απόδοσης
 • Εφαρμόζουν τη Solution Focus Approach: ουσιαστική αντιμετώπιση αντιρρήσεων και δύσκολων πελατών
 • Διαπραγματεύονται με ευελιξία για τη μέγιστη απόδοση (Αυτοδιαγνωστικό Τεστ για το Στυλ Διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων)
 • Εφαρμόζουν στην πράξη όλα όσα διδάσκονται με βάση αναλυτικά case studies (τα οποία θα δημιουργηθούν με βάση πραγματικές και ρεαλιστικές καταστάσεις του οργανισμού)