Περιεχόμενο του προγράμματος

Workshop_epikoinonias_kai_synergasias

Οι τομείς ανάπτυξης των εργαζομένων είναι:

  1.  Στόχοι, Προσωπική Ανάπτυξη και Ηγεσία
  2. Διαχείριση προτεραιοτήτων και χρόνου
  3. Επικοινωνία με βάση τύπους συμπεριφοράς
  4. Εξυπηρέτηση πελατών
  5. Διαχείριση της πίεσης
  6. Συνεργασία μέσα στην ομάδα
  7. Επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα
  8. Διαπραγματεύσεις και επίλυση συγκρούσεων